AB VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Körfez İşbirliği Konseyi Ülkelerinin Gümrük İdareleri Temsilcileri Ülkemizi Ziyarette Bulundu

27.3.2017 11:37:44

İSEDAK Ticaret Çalışma Grubu 9. Toplantısı Gerçekleştirildi

10.3.2017 12:04:36

TIRExB Seçimleri Gerçekleştirildi

17.2.2017 06:38:16

26 Ocak Dünya Gümrük Günü Etkinlikleri Gerçekleştirildi

27.1.2017 10:31:04

DGÖ Kapasite Geliştirme Direktörü CHECCUCCI Tarafından Bakanlığımıza Ziyaret Gerçekleştirildi

25.1.2017 11:20:05

Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulunu Kuran Başbakanlık Genelgesi Yayımlandı

5.12.2016 13:19:01

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 32. Bakanlar Toplantısı

21.11.2016 14:26:53

Avrupa Akdeniz Ticaretin ve Yatırımların Kolaylaştırılması Mekanizması'na İlişkin Tanıtım Toplantısı Gerçekleştirildi

10.11.2016 12:52:20

Türk Konseyi Yap-İşlet-Devret Saha Ziyareti Gerçekleştirildi

31.10.2016 14:13:16

IPA 2012 ve 2013 Yılı Programlaması 2.Yönlendirme Komitesi Toplantısı Gerçekleştirildi

31.10.2016 11:16:44

Bakan Yardımcımız Sayın Fatih Çiftçi Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Gümrük İdaresi Başkanları Konseyi Toplantısına Katıldı

21.10.2016 16:37:51

Türkiye - Suudi Arabistan Gümrük İdaresi Başkanları Toplantısı Gerçekleştirildi

15.10.2016 08:25:02

Türk Konseyi Risk Analizi Eğitim Semineri Gerçekleştirildi

12.10.2016 10:15:58

İslam İşbirliği Teşkilatı İSEDAK Ticaret Çalışma Grubu 8. Toplantısı Ülkemizi Temsilen Bakanlığımız Başkanlığında Gerçekleştirildi

11.10.2016 09:30:13

İpekyolu Girişimi Çerçevesinde Türk Konseyi Koordinasyonunda İnceleme Ziyaretleri Gerçekleştirildi

5.10.2016 07:42:19

Dünya Gümrük Örgütü Konsey Toplantısı 14-16 Temmuz 2016 Tarihlerinde Brüksel’de Gerçekleştirildi

25.7.2016 07:25:00
Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu 1. Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi
27.3.2017 14:42:58
TIR Karnesi Himayesindeki Taşımalarda 25 Nisan 2017 İtibarıyla Ön-Beyan Zorunluluğu Geliyor…
22.3.2017 08:53:26
Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulunu Kuran Başbakanlık Genelgesi Yayımlandı
5.12.2016 13:19:01
TRANS-HAZAR KORİDORU’NA YÖNELİK GİRİŞİMLER HIZLANDIRILIYOR…
26.8.2016 12:17:28
Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No:2) yayımlandı
23.6.2016 10:34:41
Uganda Heyeti Tarafından Çalışma Ziyareti Gerçekleştirildi
20.5.2016 11:33:52
Rusya Federal Gümrük Servisi’nin Türk İhraç Ürünlerinin Rusya Federasyonu’na Giriş İşlemlerinin Yapılacağı Gümrük Noktalarının Sayısının Sınırlandırılması Kararı
8.4.2016 08:43:58
Gümrük Vergileri Konulu Kısa Süreli Eşleştirme Projesi Açılış Toplantısı Gerçekleştirildi
11.2.2016 08:10:14
Kurumsal Yeniden Yapılanma Konulu Teknik Destek Projesi Açılış Toplantısı Gerçekleştirildi
11.2.2016 08:07:59
Fikri Mülkiyet Hakları Konulu Kısa Süreli Eşleştirme Projesi Açılış Toplantısı Gerçekleştirildi
11.2.2016 08:02:57
Sırbistan 1 Şubat 2016 Tarihi İtibarıyla Ortak Transit Rejimi'ne Katıldı
7.1.2016 14:37:10
Menşe İspat ve Dolaşım Belgelerinin GeçerliliğininElektronik Ortamda Sorgulanabilmesine Dair Uygulama
5.1.2016 09:28:41
2015 Yılı Türkiye İlerleme Raporu Yayımlandı
18.11.2015 08:12:53
MAKEDONYA CUMHURİYETİ 1 TEMMUZ 2015 TARİHİ İTİBARİYLE ORTAK TRANSİT REJİMİ’NE KATILDI
22.6.2015 11:52:46
RUSYA FEDERASYONU/ TIR KARNELERİ KABULÜNDE GELİŞMELER!!!
19.6.2015 11:27:57
Basitleştirilmiş Gümrük Hattı Çalıştayı
6.4.2015 08:48:49
Contact Information of Customs Offices Which Are Responsible For Subsequent Verification of Proof of Origin
1.3.2014 21:19:28
BM AEK TIR Yürütme Kurulu'nun Rusya'daki Uygulamalara Yönelik Açıklaması
5.12.2013 13:42:01
GSP Regime of Turkey
1.12.2013 20:36:42
Rusya Federasyonu TIR Ulusal Kefil Kuruluşu ile Anlaşmasını 1 Temmuz 2014'e kadar uzattı
2.12.2013 07:56:16