AB VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

83. Club Toplantısı 26-27 Mayıs 2016 tarihlerinde Slovenya’da gerçekleştirildi

83. Club Toplantısı, 26-27 Mayıs 2016 tarihlerinde Slovenya/Bled’de gerçekleştirilmiştir.  “Club” olarak adlandırılan “Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler ve Türkiye Gümrük İdaresi Başkanları Toplantısı”, gümrük idareleri üst düzey görevlilerinin her yıl bir araya gelerek, gümrük birliğinin işleyişine ilişkin görüş alışverişinde bulundukları, ikili ve çok taraflı ilişkileri geliştirebildikleri bir platform niteliğindedir. Söz konusu toplantıya Bakanlığımızı temsilen AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sevil KARACA ve AB Uzmanı Ayşin AYLAN ÖZGÜVEN tarafından katılım sağlanmıştır.
 
Her sene farklı konuların görüşüldüğü söz konusu toplantının bu seneki en önemli gündem maddesi, temel hükümleri 1 Mayıs 2016 tarihinde yürürlüğe giren Birlik Gümrük Kodu (UCC-Union Customs Code) olmuştur. Üye ülke temsilcileri,  yürürlüğe girişinden bu yana ciddi bir problemle karşılaşılmayan yeni Gümrük Kodunun uygulanması için gereken bilgi işlem teknolojilerinin geliştirilmesinin önemine ve bu süreçte ihtiyaç duyulan maddi kaynak sorununa dikkat çekmişlerdir.
 
Toplantıda görüşülen ve ülkemizi de yakında ilgilendiren bir diğer konu da terörle mücadelede gümrük idarelerinin rolü olmuştur. Yakın bir geçmişte terör saldırıları yaşayan Belçika ve Fransa’da gümrük idareleri tarafından alınan tedbirler ve yürütülen çalışmalar hakkında ilgili ülkelerin temsilcileri tarafından sunuş yapılmış, genel olarak risk analizi, bilgi değişimi ve istihbaratın önemi üzerinde durulmuştur.
 
Toplantıda ayrıca, alkol, sigara ve akaryakıt kaçakçılığı, e-ticaret gibi konularda gerçekleştirilen sunuşların ardından, bu alanlarda ortak çalışmalar yapılması kararlaştırılmıştır.
 
84. Club toplantısının 2017 yılının Nisan veya Mayıs ayında Avusturya’da gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır.