AB Projeleri


 

BAKANLIĞIMIZIN
2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012 ve 2013 YILI
PROJE PAKETLERİ

2003 Programlaması -Türk Gümrük İdaresinin Modernizasyonu-I

GÜMSİS- (Gümrük Kapıları Güvenlik Sistemleri) projesi kapsamında Cilvegözü, Öncüpınar, Dilucu, Haydarpaşa, Ambarlı, Çeşme, Mersin ve Samsun sınır kapı ve limanlarımızın kapalı devre televizyon, plaka okuma, araç izleme gibi takip ve değerlendirme sistemleri ile donatılması tamamlanmıştır.
Eşleştirme (Twinning) bileşeni: Amacı “Gümrük Birliği aşamasında ve katılım öncesi dönem itibariyle Türk Gümrük İdaresi’nin yasal ve idari kapasitesini artırmak” olarak belirlenmiştir. Spesifik hedefleri ise, Türk Gümrük Mevzuatının AB Müktesebatı ile uyumunu gerçekleştirmek, AB Customs Blueprints olarak bilinen belgede tanımlanan AB gümrük standartlarına Gümrük İdaresinin uyumunu sağlamak ve Türk Gümrük İdaresinin idari kapasitesini artırmaktır. Alman Gümrük İdaresi ile gerçekleştirilen Proje sonuçlanmıştır. Proje kapsamındaki faaliyetler fiilen başarılı bir şekilde tamamlanmış olup, proje neticesinde Türk Gümrüklerinin İş Stratejisi ve Ulusal Eylem Planı başlıklı bir belge oluşturulmuştur. Anılan belge, 29.12.2006 tarihinde Devlet Bakanlığı Makamı tarafından onaylanmıştır. AB Proje Birim Başkanlığı’nın 01.02.2007 tarihli yazısı ile Planın onaylanmış hali belirlenen hedeflere ulaşmak için dikkate alınmak üzere Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatına da gönderilmiştir.

2004 Programlaması: Türk Gümrük İdaresinin Modernizasyonu-II

Gümrük IT Sistemleri Alt Projesi: Gümrük Müsteşarlığı’nın bilgi teknolojisi sistemlerinin AB sistemleriyle uyumlu hale getirilmesi, BİLGE’nin web ortamına aktarılması, ITMS’in BİLGE’ye entegrasyonu için BİLGE’nin analiz edilmesine ilişkin ön çalışma, Ortak Transit Konvansiyonu taraf olmak gerekliliklerine uyum çalışması bu bileşen altında gruplandırılmıştır.Söz konusu çalışmalar tamamlanmış olup, 2006 programlaması kapsamında IT hizmet ve Eşleştirme Projeleri bu çalışmaların sonuçlarına dayanarak faaliyetlerini yürütmüştür.

Gümrük Muhafaza Alt Projesi: Bu kapsamda, İstanbul (Ambarlı), İzmir (Alsancak), Mersin, Gürbulak ve Samsun gümrüklerinde kullanılmak üzere toplam 5 x-ray cihazı alımı, Risk Eylem Planın oluşturulması, Risk Yönetimi Birimi kurulması ile ekipmanının alınması gerçekleştirilmiştir. Aynı proje kapsamında İzmir ve Mersin’de soğuk hava depolu arama hangarları inşa edilmiş ve ekipman alımı yapılmıştır. 6 Şubat 2008 tarihinde Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Hayati YAZICI’nın da katılımlarıyla İzmir’de tarama sistemlerinin ve arama hangarlarının açılış töreni gerçekleştirilmiştir.

Gümrük Arşiv ve Afet Merkezi Alt Projesi: Bu kapsamda, bilgisayar destekli ertelenmiş kontrol belgelerinin toplanması, kurum arşivi ve afet merkezi olarak kullanılması amacıyla Ankara’da bilgisayarlı ve 3 bin metrekarelik alana yeni bir ‘Arşiv Merkezi’ inşa edilmiştir. Projede ayrıca ekipman (midibüs ve kamyonet, forklift, ofis ekipmanı ve raf sistemi) alımı gerçekleştirilmiştir. Ekipman teslimi yapılmış olup, Bakanlığımızca kullanılmaktadır.

2006 programlaması -Türk Gümrük İdaresinin Modernizasyonu-III:

IT (Bilgi Teknolojileri) Bileşeni: Bu bileşenin amacı, proje sonunda ITMS (AB’nin Entegre Tarife Yönetimi Sistemi) ve NCTS (Yeni Bilgisayarlı Transit Sistemi) uygulamalarını da içerecek şekilde Gümrük IT Sistemlerini AB’nin sistemi ile uyumlu hale getirmek ve CCN/CSI aracılığıyla AB ile bağlantı kurmaktır. Hizmet ve satın alım ihalelerinin tamamlanmıştır.

ITMS ve NCTS alanlarında eşleştirme ortağı olarak İtalya seçilmiştir. 1 Eylül 2008 tarihi itibariyle projelerin uygulanmasına başlanılmış ve Şubat 2010’da bitirilmiştir. Bu bileşen altında belirtilen faaliyetler AB Komisyonu yetkilileri ile ortak çalışmanın sonucu olarak belirlenmiştir. IT ile ilgili proje faaliyetleri bir bütün olarak AB’ye üyelik sürecinin tamamlanması için ön-koşul olarak belirlenmiş olan faaliyetlerdir.

Gümrük Muhafaza Bileşeni: 14 adet Araç Takip Sistemi ve araçların alımını öngörmektedir. Satın alım ihalesi diğer IT projeleri ile birlikte yürütülmüş ve sonuçlanmıştır. Araçlar teslim alınmıştır.
İdari Kapasitenin Geliştirilmesi Bileşeni: Eğitim merkezi, köpek eğitim merkezi ve atış poligonu için ekipman alımının yanı sıra sonradan kontrol ve eğitim ile kapasitenin geliştirilmesine yönelik eşleştirme projesi içermektedir. Almanya eşleştirme ortağı olarak seçilmiştir. Ancak, milli bütçeden inşaatın gerçekleştirilememesi nedeniyle eğitim merkezi, köpek eğitim merkezi ile atış poligonu alt projesi iptal olmuştur. 2 Mayıs 2008 tarihinde faaliyetleri başlayan projenin Kick-off toplantısı ise 5 Haziran 2008 tarihinde gerçekleştirilmiştir. İdari Kapasiteyi Geliştirme Eşleştirme Projesi Eğitim ve Sonradan Kontrol Çalışma Grupları bünyesinde faaliyetlerine devam etmiş ve çalışmalarını Kasım 2009’da tamamlamıştır.

2007 programlaması Türk Gümrük İdaresinin Modernizasyonu-IV:

İstanbul’da bölgesel gümrük laboratuarı kurulmasına (analiz ekipmanı alımı ve eğitim) ilişkin Türk Gümrük İdaresinin Modernizasyonu-IV projesi: Bütçesi 4.950.000 Euro’dur. Ekipman alımı ve eğitime yönelik kısa süreli eşleştirme içermektedir.

Ekipmanların tümü kurulmuş olup, hizmettedir. Kısa süreli eşleştirme için İtalya Gümrük idaresiyle 6 ay çalışılmış olup, proje 12 Temmuz 2011 tarihinde bitirilmiştir.

2008 programlaması Türk Gümrük İdaresinin Modernizasyonu-V:

Kaçakçılık ve terörizmle mücadele amacıyla tren tarama sistemi alınmasına ilişkin proje bedeli 3.877.139 Euro’dur. Alınması planlanan Tren X-Ray cihazı Van Kapıköy Sınır Kapısına yerleştirilecektir. İhale tamamlanmış olup, 2012 yılı Aralık ayında sistemin fiili olarak faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır.

2009 programlaması Türk Gümrük İdaresinin Modernizasyonu-VI:

2009 yılı proje paketi için uluslararası hile ve kaçakçılıkla mücadele başta olmak üzere, risk analizi temelli kontrol mekanizmasının güçlendirilmesini de içeren 16,6 Milyon Euro’luk proje üretmiştir.
2009 Gümrükler Muhafaza Projesi; gümrük gözetimi ve denetimini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Proje; deniz limanları için 10 küçük devriye botu, iç operasyonlar için 25 devriye aracı ve araç takip sistemi, deniz limanlarındaki personelin eğitimi için kısa süreli Eşleştirme Bileşenleri ile 5 adet Mobil Araç Tarama Sistemi ile personelin eğitimi bileşeninden oluşmaktadır. Projenin toplam bedeli 15,6 Milyon Euro’dur. (14.8 Milyon Euro ekipman, 0.8 Milyon Euro eşleştirme). Eşleştirme ortak ülkesi olarak İngiltere-Almanya konsorsiyumu seçilmiş olup, uygulama başlamıştır. 2012 yılı sonunda mobil tarama sistemleri ve devriye araçlarının teslim edilmesi, 2013 yılı sonuna kadar ise devriye botlarının teslim işlemlerinin tamamlanması öngörülmektedir.

2009 Risk Yönetimi Projesi; uluslararası ticaretin izlenmesi ve sahteciliğin önlenmesi kapasitesinin güçlendirilmesi, risk analizi ve yönetimi konusunda insan kaynaklarının yetiştirilmesi ve risk yönetimine dayalı ticaretin kolaylaştırılması konusunda Gümrük Mavi Kitapçığı (Customs Blueprints) ile uyum sağlanmasını amaçlamaktadır. Proje, 1 Milyon Euro bütçeli Eşleştirme Projesi’nden oluşmaktadır. Eşleştirme Projesi mevzuat, kapasite geliştirme ve eğitim ile ilgili boşluk ve ihtiyaç analizi, AB ülkelerine çalışma ziyaretleri düzenlenmesi ile merkez ve taşra personelinin risk analizi konusunda eğitilmesini kapsamaktadır. Eşleştirme ortak ülkesi olarak Almanya-İngiltere konsorsiyumu seçilmiş olup, Başlangıç (Kick-Off) Toplantısı 1 Şubat 2012 tarihinde yapılmıştır.

2010 programlaması Türk Gümrük İdaresinin Modernizasyonu-VII:

AB Katılım Öncesi Mali Yardımları 2010 Programlaması kapsamında CCN/CSI bağlantısının kurulmasına yönelik doğrudan Avrupa Komisyonu tarafından yürütülecek merkezi proje hazırlanmış ve kabul almıştır. Cihazların kurulumu tamamlanmıştır.

2012 programlaması Türk Gümrük İdaresinin Modernizasyonu-VIII

Toplam 5 bileşenden oluşan projenin bütçesi 11.100.000 Euro olup halihazırda Komisyon tarafından kabul almıştır. Projenin ayrıntıları üzerine Komisyon ile istişareler devam etmektedir.
I. Bileşen: Modernize Gümrük Kodunun Gümrük Mevzuatına tanıştıracağı “one stop shop” “single window” gibi kavramların AB uygulamalarının ayrıntılı incelenmesi, gümrük vergilerinin geri ödeme/kaldırılması hususlarının AB uygulamalarının incelenmesi, bu işlemlerin takibi için özgün bilgisayar yazılımının temini hususunda “twinning” düzenlenmesini içermektedir.

Projenin I. Bileşeni altında yer alan “eşleştirme” programı kapsamında, gümrük vergilerinin tahsili, garanti sistemi ve fazla alınan gümrük vergilerinin geri verilmesi/kaldırılması konularında AB mevzuatı ve uygulamalarının ayrıntılı olarak incelenmesi ve buna ilişkin ikincil mevzuatın ve çalışma dokümanlarının oluşturulması amaçlanmaktadır. (Bütçe: 2.05 Milyon Euro)

II. Bileşen: Türk Gümrük İdaresinin muhafaza gücünün yolcuların hızlandırılmış şekilde kontrolü hususunda güçlendirilmesi amacıyla 15 mobil araç tipi bagaj tarama sisteminin alımı öngörülmektedir. (Bütçe: 3.4 Milyon Euro)

III.Bileşen: Türk Gümrük Laboratuvarlarının Geliştirilmesi: ISO 17025 standardı kapsamında gümrük laboratuvarlarında kalite sisteminin geliştirilmesi ve petrol, metal, tekstil-kağıt, gıda polimer ve temel kimya birimlerindeki eşya gruplarına ait analitik metotların akreditasyonuna yönelik çalışmalarının yapılması. Etkin tarife sisteminin oluşturulması yoluyla Türk Gümrüklerinde ticaretin kolaylaştırılması ve sonuç olarak uluslar arası piyasada daha iyi rekabet edebilmesini sağlayacak şekilde idari kapasitenin güçlendirilmesi ve Türk gümrük laboratuvarlarının AB gümrük laboratuvarları ile uyumunun sağlanması hedeflenmektedir. (Bütçe:1.3 Milyon Euro)

IV.Bileşen: Taklit ve sahtecilikle mücadelede Türk Gümrük İdaresinin Kapasitesinin Güçlendirilmesi kapsamında Fikri mülkiyet haklarının gümrüklerde korunması hususunda; Mevzuatın, prosedürlerin, uygulamaların uyumlaştırılması, kullanılmakta olan BT Sisteminin yenilenmesi, gerekmesi halinde yeni bir sistem kurulması, hak sahiplerine elektronik başvuru yapma imkanı sağlanması ve teçhizat alımı, Kamunun, İş Dünyasının, Gümrüklerin bu konudaki farkındalıklarının artırılması, Fikri mülkiyet hakları hususunda Gümrük Görevlilerinin pratik tecrübeler aktarılması hedeflenmektedir. (Bütçe: 4.36 Milyon Euro)

V.Bileşen:
İdeal İdare sayısının ve İş yükünün Belirlenmesi Bileşeni: Yalnızca Türk Gümrük İdaresinde İç Kontrol Sisteminin oluşturulması değil, Stratejik Planın yer verdiği hedeflere ulaşmanın yanında İnsan Kaynakları yapısının da düzenlenmesi maksadıyla; Personel ihtiyacının, iş yükünün, iş süreçlerinin hesaplanmasıyla ideal gümrük idare sayısının belirlenmesi amaçlanmaktadır. (1 Milyon Euro)

2013 Yılı Programlaması

Laboratuar Projesi: Projenin temel amacı gümrük laboratuarlarınca yapılacak tarife sınıflandırmalarının olabildiğince yeknesak hale getirilmesi ve bu çerçevede iş akışları ve insan kaynaklarının geliştirilmesidir. Proje ön kabul almış olup AB Komisyonu ile görüşmeler devam etmektedir. Proje bütçesinin 1.600.000 Euro olması öngörülmektedir.

Gümrükler Muhafaza Projesi: 20 adet Deniz botu, 3 adet gümrük gemisi, 60 adet muhafaza aracı, 5 adet mobil tarama sistemi, 9 adet 4*4 pick-up ve bu konularda bir adet TWL Projesini içermekte olup toplam bütçesinin 39 Milyon Euro olması öngörülmektedir.

Avrupa Komisyonu Gümrük ve Vergilendirme Alanlarında Bölgesel Rehber İlkeleri (Regional Blueprints) Uygulaması Projesi

İtalya Gümrük Ajansı liderliğinde Türkiye ve Batı Balkan ülkelerine yönelik yürütülen 6 aylık projenin bütçesi 1.3 Milyon Euro olup açılışı 22 Kasım 2010’da Brüksel’de gerçekleştirilmiştir.
Türkiye’ye 28 Mart-8 Nisan 2011 tarihlerinde bir misyon ziyareti gerçekleştirilmiştir. Proje kapanış toplantısı 8 Eylül 2011 tarihinde İstanbul’da yapılmış olup, Bakanlığımızın bundan sonraki çalışmalarına referans teşkil edecek Rehber İlke tanıtılmıştır.

CUSTOMS (GÜMRÜKLER) 2013 PROGRAMI

“Customs (Gümrükler) 2013 Programı”, Avrupa Birliği Programları arasında yer almakta olup, ülkemiz irtibat ve otorite görevi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülmektedir. Programın 2008-2013 yıllarını kapsayan 6 yıllık toplam bütçesi 323 milyon Euro’dur.

Programının temel amacı, üye ve aday ülkelerdeki gümrük prosedürlerini olabildiğince standart hale getirmek ve bu standartlar çerçevesinde en iyi uygulamalara ulaşabilmektir.

--Eklerde program hakkında detaylı bilgiye ulaşmak mümkündür.

 
Ekli Dosyalar
1 AB Projeleri Uygulamaları Dosyayı İndir
2 Customs (Gümrükler) 2013 Programı Dosyayı İndir
3 Mali İşbirliği Gümrük Alt Sektör Sektörüne Uyum Stratejisi Dosyayı İndir