Avrupa Birliği Portalı

Avrupa Birliği Portalı

Avrupa Birliği Portalı

 

“Yeni Avrupa Portalı: Birkaç “tıkla” gümrük güvenlik prosedürleri *
Avrupa Komisyonu, ticaret erbabının AB den ihracat veya AB ye ithalat yapmak için gümrük prosedürlerini anlamaları ve takip etmelerine yardımcı olmak üzere yeni bir web portalının ilk aşamasını başlatmıştır. Ilgili ve pratik bilgilere tek bir noktadan erişim sağlamak üzere tasarlanmış olan portal ithalat, ihracat ve transit prosedürlerinin her bir adımını açıklamak üzere animasyonlu senaryolar içermektedir. Ayrıca, portal bu prosedürler için yasal çerçeveyi de çizmektedir ve Komisyon ile Üye Ülkelerin gümrük web sitelerinden alınan bilgileri ( politika, veritabanları ve yardım hizmetleri gibi) içermektedir. “Avrupa Gümrük Bilgi Portalı”nın ilk aşaması Gümrük Kodundaki 1 Temmuz 2009 tarihinde yürürlüğe giren Güvenlik ve Emniyet Değişikliklerine odaklanmıştır. Gümrük portalı Üye Devletler ve Ticaret Temas Grubu ile birlikte geliştirilmiştir ve gümrük prosedürlerine ilişkin daha ayrıntılı bilgi sağlamak ve diğer alanları da kapsamak üzere gelecekte genişletilecektir.”

Daha fazla bilgi için:

http://ec.europa.eu/ecip/

*Bu duyuru, Avrupa Komisyonu Gümrük ve Vergilendirme Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan metnin Bakanlığımızca yapılan gayriresmi tercümesidir.

New European Portal: Customs security procedures in a few clicks

The European Commission has launched the first phase of a new web portal to help businesses to understand and follow the customs procedures for importing goods into and exporting goods from the EU. Designed as a single point of access to relevant and practical information, the portal includes animated scenarios to explain each step of the import, export and transit procedures. It also outlines the legal framework for such procedures, and includes information (such as policy information, databases and assistance services) taken from Commission and Member States’ customs websites. This first stage of the "European Customs Information Portal" (ECIP) focuses on the application of the Safety and Security Amendment to the Customs Code, which entered into force on 1 July 2009. The customs portal was developed together with Member States and the Trade Contact Group, and will be further extended in the future to cover other areas and provide more in-depth information on customs procedures.

For further information:

http://ec.europa.eu/ecip/