AB-EFTA Ortak Transit Ortak Komitesinin 20 Mayıs 1987 Tarihli Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmeyi Değiştiren 28/04/2016 Tarihli ve 1/2016 Sayılı Kararının onaylanmasına ilişkin 2018/11450 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayımlandı

AB-EFTA Ortak Transit Ortak Komitesinin 20 Mayıs 1987 Tarihli Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmeyi Değiştiren 28/04/2016 Tarihli ve 1/2016 Sayılı Kararının onaylanmasına ilişkin 2018/11450 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 27.03.2018 tarihli ve 30373 sayılı Resmi Gazete'te yayımlanmıştır.

http://eski-www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://eski-www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/mukerrer.htm&main=http://eski-www.resmigazete.gov.tr/mukerrer/mukerrer.htm