AB VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Avrupa Akdeniz Ticaretin ve Yatırımların Kolaylaştırılması Mekanizması'na İlişkin Tanıtım Toplantısı Gerçekleştirildi

Ülkemizin de taraf olduğu, Akdeniz İçin Birlik (AiB) süreci kapsamında oluşturulan Avrupa-Akdeniz Yol Haritası dahilinde oluşturulan ve Avrupa Birliği ile Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) eşgüdümünde yürütülmekte olan "Avrupa Akdeniz Ticaretin ve Yatırımların Kolaylaştırılması Mekanizması", sürece dahil olan 9 Akdeniz ülkesi (Cezayir, Fas, Filistin, İsrail, Lübnan, Mısır, Tunus ve Türkiye) nin pazara giriş koşullarına ilişkin temel bilgiler, gereksinimler ve standartlar ile gümrük işlemlerine ilişkin rehberlerin yayımlanacağı bir web portalı görevi görmesi planlanmaktadır.

Mekanizmanın tanıtılması adına 9 Kasım 2016 tarihinde Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sn. Bülent Orhan TÜREL başkanlığında, ITC yetkililerinin ve Bakanlığımız AB Uzmanları ile Gümrük ve Ticaret Uzmanlarının katılımıyla bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, ayrıca, ülkemiz gümrük mevzuatı kapsamında yürütülen ihracat, ithalat, transit rejimlerine ilişkin işlemler ile Yetkilendirilmiş Yükümlü (AEO), Tek Pencere ve risk yönetimi sistemlerine ilişkin bilgi paylaşımında bulunulmuştur.