Bakanlığımız Köpek Eğitim Merkezi'nin DGÖ Nezdinde Akredite Edilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı İmzalandı

Dünya Gümrük Örgütü'nün (DGÖ) en üst düzeydeki karar alma organı olarak Gümrük İdaresi Başkanları düzeyinde toplanan ve Sayın Müsteşarımız Cenap AŞCI başkanlığındaki heyetle katılım sağlanan DGÖ 129./130. Konsey Toplantısı 6 - 8 Temmuz 2017 tarihleri arasında Brüksel’de gerçekleştirildi.
 
Konsey toplantısı esnasında, Bakanlığımız Köpek Eğitim Merkezi`nin DGÖ Bölgesel Köpek Eğitim Merkezi olarak akredite olması sürecini tamamlayan Mutabakat Zaptı, DGÖ Genel Sekreteri ve Sn. Müsteşarımız tarafından 8 Temmuz 2017 tarihinde imzalandı.
 
Mutabakat Zaptı imza tarihi itibariyle uygulamaya konuldu.
 
Bakanlığımız Köpek Eğitim Merkezimizin DGÖ Bölgesel Köpek Eğitim Merkezi statüsü elde etmesinin, ülkemizin bölge ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesine, işbirliği olanaklarının artırılmasına ve bölge ülkeleri içerisinde aktif rolünün güçlendirilmesine önemli fırsatlar sağlayacağına inanılmaktadır.
 
Söz konusu gelişme ile ortaya çıkacak işbirliği çalışmaları, kaçakçılıkla mücadelede en önemli enstrümanlardan biri olan dedektör köpeklerimizin ve eğiticilerin eğitiminin artırılmasına, mezkur alanda bölge ülkeleri arasında bilgi ve deneyimlerin paylaşılmasına ve güvenlik alanında Bakanlığımızın kapasite ve vizyonunun güçlendirilmesine katkı sağlayacaktır.