“Bir Kuşak, Bir Yol Projesi” kapsamında Ticaretin Kolaylaştırılması Konulu Gümrük Semineri 19-23 Haziran 2017 tarihlerinde Çin Halk Cumhuriyeti’nin Guangzhou şehrinde gerçekleştirildi

Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) Gümrük İdaresi’nin organize ettiği ve 19-23 Haziran 2017 tarihlerinde Guangzhou şehrinde düzenlenen “Bir Kuşak, Bir Yol Projesi Kapsamında Ticaretin Kolaylaştırılması Konulu Gümrük Semineri”ne, ÇHC Gümrük İdaresinin ana merkezi ve bölgesel yapılarında çeşitli alanlarda görevli üst ve orta düzey yetkilinin yanı sıra tarihi İpek Yolu güzergâhında yer alan toplam 12 ülkenin Gümrük İdarelerinden orta ve üst düzey temsilciler katılım sağladı.
 
ÇHC yetkilileri tarafından yapılan sunumlarda, 2013 yılında ‘Bir Kuşak, Bir Yol’ adıyla başlatılan ve modern bir İpek Yolu projesi olan inisiyatifin, özellikle İpek Yolu ülkeleri arasındaki ticari uygulamalarının uyumu ve bilgi paylaşımı açısından önemli fırsatlar sunduğu vurgulandı, inisiyatifin gelişimi ve bu kapsamda yaşanan son gelişmeler ile projenin geleceğine dönük beklentiler aktarıldı. 
 
Bakanlığımız adına AB ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Osman Nuri BEYHAN’ın da konuşmacı olarak yer aldığı seminerde, iki sunum gerçekleştirildi. Yapılan sunumlarda özellikle Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması’nın  (TKA) uygulanmasına yönelik önlemler başta olmak üzere, Bakanlığımızca başlatılan ve yürütülmekte olan İpekyolu Girişimi ve Kervansaray Projesi, Yetkilendirilmiş Yükümlü Uygulaması ve Risk Yönetimi konularına ilişkin ülke uygulamalarına ilişkin bilgiler sunuldu.