AB VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BM AEK TIR Yürütme Kurulu'nun Rusya'daki Uygulamalara Yönelik Açıklaması

TIR Sözleşmesinin 1 Aralık 2013 Tarihini Müteakip Rusya Federasyonu’nda Uygulanmasına Dair TIR Yürütme Kurulu (TIRExB) Tarafından Yapılan Açıklama 
TIR Yönetim Kurulu’nun (TIRExB), TIR Sözleşmesi’nin 1 Aralık 2013 sonrası Rusya Federasyonu’nda işleyişiyle ilgili beyanatı

1975 TIR Sözleşmesi’nin uygulanmasını denetleyen hükümetlerarası merci olan TIR Yönetim Kurulu’nun, 3-4 Aralık 2013 tarihlerinde Roma’da düzenlenen 56. Oturumunda, Rusya Federasyonu Hükümeti’nin; Rusya Federal Gümrük Servisi’nin, Federal Gümrük Servisi ile Uluslararası Karayolu Taşıyıcıları Birliği (ASMAP) arasında imzalanmış bulunan mevcut teminat anlaşmasının sona erme tarihini 1 Temmuz 2014’e kadar ertelemesine karar vermesini sağlayacak şekilde konuya müdahil olmasını memnuniyetle karşılamıştır.
 
Bununla birlikte; TIR Yönetim Kurulu (TIRExB), Rusya Federal Gümrük Servisi’nin, Rusya Federasyonu’nun tüm bölgelerinde ve hemen hemen tüm gümrük idarelerinde TIR Karnesi kullanımını sınırlandırmaya devam etmesini de esefle karşılamaktadır. TIR Yönetim Kurulu (TIRExB), TIR İdari Komitesi de dâhil olmak üzere, TIR Sözleşmesi’nin tüm hükümetlerarası mercilerinin, Rusya Federal Gümrük Servisi’nin almış olduğu tedbirlerin TIR Sözleşmesi hükümleriyle çeliştiği sonucuna vardığını ve getirilen bu tedbirlerin derhal geri çekilmesi talebinde bulunduğunu hatırlatmıştır.
  
TIR Yönetim Kurulu (TIRExB), getirilen bu kısıtlamaların kaldırılması ve uluslararası hukuk ilkelerine saygı duyulmasını sağlamak amacıyla, Rus Hükümetine başvuruda bulunmuştur. TIRExB, TIR sisteminin, 14 Eylül 2013 öncesinde olduğu gibi, Rusya Federasyonu’nun tamamında muntazaman işleyişinin ivedilikle yeniden tesis edilmesi çağrısında bulunmuştur.  

TIR Yönetim Kurulu (TIRExB), TIR Sekretaryası’ndan, bu beyanatı yetkili Rus makamlarına iletmesini ve Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) ve TIR internet sitelerinde yayınlamasını talep etmiştir. 

TIR Yürütme Kurulu Kararı'nın İngilizce versiyonu için tıklayınız.