BM ile Afet Ve Acil Durum Halinde Yardım Sevkiyatının ve Yardım Personeline Ait Eşyanın Sevkiyatını Kolaylaştırmaya Yönelik Anlaşma Resmi Gazetede yayımlandı

Birleşmiş Milletler ile Afet Ve Acil Durum Halinde Yardım Sevkiyatının ve Yardım Personeline Ait Eşyanın İthalat, İhracat ve Transitini Hızlandırmaya Yönelik Önlemlerin Alınmasına İlişkin Anlaşma 7 Mart 2018 Tarihli ve 30353 Sayılı Resmî Gazete`de yayımlandı.

Anlaşma uyarınca ülkemiz, afetten mustarip ülkelere gönderilen yardım sevkiyatına ilişkin ekonomik ihracat yasaklamaları veya kısıtlamalarından feragat etme ve BM’nin veya BM’ye bağlı kuruluşların bu konuda yaptığı yazılı düzenlemeleri ihracatta kabul etme yükümlülüğünü üstlenmekte; ayrıca, gıda maddeleri, ilaç, giysi, battaniye, çadır, prefabrik ev, iletişim cihazları sağlık ekipmanı, özel amaçlı eğitilmiş köpekler gibi birçok kalemden oluşabilecek olan yardım sevkiyatının ülkedeki afet kurbanlarına dağıtılabilmesi için yardım sağlayan BM kuruluşunun ekonomik ithalat yasaklamaları veya kısıtlamalarından muaf tutulması konularında BM ile işbirliği içerisinde hareket etmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Birleşmiş Milletler Arasında Afet Ve Acil Durum Halinde Yardım Sevkiyatının Ve Yardım Personeline Ait Eşyanın İthalat, İhracat Ve Transitini Hızlandırmaya Yönelik Önlemlerin Alınmasına İlişkin Anlaşma” ile bu bağlamda, yerinden edilmiş insanların sayısını en aza indirmek, savaşları ve savaşların sebep olduğu insani dramları ortadan kaldırmak, doğal afet, salgın hastalık ve iklim değişikliği gibi olayların olumsuz sonuçlarını mümkün olduğunca en aza indirebilmek amacına yönelik önemli bir adım atılmıştır.

Anlaşma metnine erişim adresi: http://eski-www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://eski-www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180307.htm&main=http://eski-www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180307.htm