DGÖ Küresel Transit Konferansı 10-11 Temmuz 2017 tarihlerinde Brüksel’de gerçekleşti

Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ) tarafından düzenlenen Küresel Transit Konferansı 10-11 Temmuz 2017 tarihlerinde Brüksel’de gerçekleşti.

182 üyesi bulunan DGÖ’ye üye ülkelerin yanı sıra, diğer uluslararası örgütler ve özel sektör kuruluş temsilcilerinin geniş çaplı katılımıyla gerçekleşen konferans panel oturumlarıyla dikkat çekti.

Bakanlığımız adına Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Didem DİRLİK SONGÜR tarafından Konferansa panelist olarak katılım sağlandı.

Paneller kapsamında, transit politikaların geleceği, bölgesel ticaretin gelişmesinde etkin transit sistemleri kullanmanın önemi, transit işlemlerin basitleştirilmesi ve dijitalleşme ekseninde yürütülen çalışmalar, denize kıyısı olmayan ülkelerin sorunları ve çözüm önerileri, transitin kolaylaştırılmasına ilişkin altyapı yatırımları tüm yönleri ile ele alındı. Konferans bağlamında, küresel veya bölgesel transit sistemlerinin tesisi, hangisinin daha etkin çözüm sağlayabileceği hususları da tartışıldı.

Konuşmacı olunan panel kapsamında ise, ülkemizin hem küresel bağlamdaki TIR sistemini hem de bölgesel bazda işleyen AB-EFTA Ortak Transit sistemini etkin şekilde kullanımına dikkat çekildi. Son dönemde üstlenilen transit girişimi olarak Bakanlığımızın TIR sisteminin geleceği açısından üstlendiği rol, İran ve Gürcistan ile yürütmekte olduğu e-TIR pilot projeleri detaylarıyla tanıtıldı. 2008 yılında başlatılan İpek Yolu Girişimi ve Kervansaray Projesi de sınır geçiş noktalarında ihtiyaç duyulan uluslararası işbirliği örneklerinden biri olarak sunuldu.

Konferans kapsamında DGÖ tarafından hazırlanan “Transit Rehberi”nin 2017 yılı güncellenmiş yayınının lansmanı gerçekleşti ve tanıtımı yapıldı.