AB VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Dünya Gümrük Örgütü Konsey Toplantısı 14-16 Temmuz 2016 Tarihlerinde Brüksel’de Gerçekleştirildi

180 üyesi bulunan Dünya Gümrük Örgütü’nün (DGÖ) genel kurulu niteliğindeki, en üst düzey karar alma organı olan Konsey toplantısı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Cenap AŞCI ve beraberindeki heyetin katılımıyla 14-16 Temmuz 2016 tarihlerinde Brüksel’de gerçekleşmiştir.
 
Gümrük idarelerinin küresel düzeyde uygulanacak politika ve uygulamaları belirleyerek karar aldıkları, en üst düzey temsilcilerinin bir araya geldiği bu seneki toplantıya, dünya çağındaki terör ve terörün önlenmesi alanında işbirliği konuları damga vurmuştur.

Tüm oturumlarda,  başlıca işbirliği alanı olarak uluslararası gümrük camiasının terörün önlenmesi konusundaki çabalarını yoğunlaştıracak her türlü önlem ve politika üzerinde durulmuş, çeşitli kararlar alınmıştır.

Ayrıca, gümrük ve diğer gelir idareleri işbirliği, dijital gümrük çalışmaları, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması’nın uygulanması gibi çeşitli konu başlıkları da ele alınmış, DGÖ’nün geçen on iki aylık çalışmaları değerlendirilmiş ve gelecek dönemin çalışma gündemi belirlenmiştir.

İlaveten,  üye gümrük idareleri, etkili ve verimli çalışılmasını sağlamak amacıyla DGÖ organlarının yapısı ve yeni görevlendirmeler için oy kullanmışlar, önümüzdeki dönemin yol haritasını çizmişlerdir.

Toplantıya üye ülkelerin gümrük idarelerinin yanı sıra diğer uluslararası kuruluşlar ile özel sektör temsilcileri de gözlemci olarak katılmışlardır.

2016-17 Dönemi için Konsey Başkanlığı’na DGÖ Avrupa Bölgesi’nden aday gösterilen Rusya Federasyonu Gümrük İdaresi Başkan Yardımcısı Sn. Ruslan DAVYDOV, Avrupa Bölgesi Başkanlığı’na ise Avusturya Gümrük İdaresi Başkanı Sn. Bettina VOGL-LANG seçilmiştir.

Bakanlığımız heyeti, Konsey toplantısı vesilesiyle ikili toplantılar da gerçekleştirmiştir. Özelikle, Belçika, Ukrayna ve İngiltere ile gelecek dönemdeki işbirliği alanları ve yürütülecek projelere ilişkin önemli kararlar alınmıştır.