EİT Teknik Komite Toplantısı

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Kaçakçılık ve Gümrük Suçları Veri Bankası`nın kurulmasına ilişkin 1. Teknik Komite Toplantısı 20 Şubat 2018 tarihinde Bakanlığımızda gerçekleştirildi.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) üye ülkeleri nezdinde kaçakçılık ve gümrük suçlarına ilişkin verilerin toplanması amacıyla bir veri bankası oluşturulmasına ilişkin teknik komite toplantısı, 20 Şubat 2018 tarihinde Bakanlığımızın ev sahipliğinde ve Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda, Hilmi TIRAŞ Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
Toplantı, anlaşmaya taraf olan Azerbaycan, İran, Pakistan ve Türkiye temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.
Daire Başkanı Sn. Didem DİRLİK SONGÜR tarafından oturum başkanlığı gerçekleştirilen toplantıda, taraf ülkeler tarafından kaçakçılık ve gümrük suçlarına ilişkin ulusal veri bankalarına ilişkin sunumlar gerçekleştirildi. Ayrıca, Bakanlığımızca Anlaşma uyarınca ülkemizin kurmakla yükümlü olduğu, EİT Kaçakçılık ve Gümrük Suçları Veri Bankası`nın simülasyonu katılımcı ülke temsilcilerine gösterildi. Toplantı çerçevesinde taraflarca veri giriş alanları ve Veri Bankası ile ilgili diğer huşular üzerinde anlaşma sağlandı.
 Toplantı neticesinde, kurulacak veri bankasının 1 Temmuz 2018 itibarıyla faaliyete geçmesi konusunda fikir birliğine varılmış olup bu tarih itibariyle veri girişlerine başlanacağı, ayrıca geçmişe yönelik olarak 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle veri girişlerinin yapılacağı üzerinde anlaşmaya varıldı. Bunun yanında, taraf ülkelerden veri bankasının yürütülmesini sağlayacak personelin ihtiyaç duyacağı eğitimin de Bakanlığımız koordinasyonunda gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. Veri Bankası, 2018 yılı ilk yarısında Bakanlığımız tarafından Ankara’da kurulmuş ve faaliyete geçmiş olacak.
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı çerçevesinde dört üye ülkenin onayının ardından 30 Aralık 2017 tarihinde yürürlüğe giren “Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Kaçakçılık ve Gümrük Suçları Veri Bankasının Kurulması ve İşletilmesine Dair Anlaşma”, üye ülkelerin kaçakçılık ve gümrük suçlarına ilişkin verileri paylaşma yoluyla uyuşturucu ile mücadelede etkinlik sağlamayı ve yasadışı ticaretin azaltılarak böylelikle terörizmin finansal kaynaklarına büyük bir darbe vurulması ve taraf ülkelerin ekonomisine katkıda bulunmayı amaçlıyor.