Geçici İthalat Sözleşmesi'nde (İstanbul Sözleşmesi) 11 - 12 Mart 2002, 3 - 4 Mart 2008 ve 25 - 26 Mart 2013 Tarihlerinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Belgelerin Onaylanması Hakkında Karar 4 Nisan 2018 Tarihli ve 30381 Sayılı Resmî Gazetede yayımlandı

Geçici İthalat Sözleşmesi'nde  (İstanbul Sözleşmesi) 11 - 12 Mart 2002, 3 - 4 Mart 2008 ve 25 - 26 Mart 2013 Tarihlerinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Belgelerin Onaylanması Hakkında Karar 4 Nisan 2018 Tarihli ve 30381 Sayılı Resmî Gazetede yayımlandı:

Baknız: http://eski-www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://eski-www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/04/20180404.htm&main=http://eski-www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/04/20180404.htm linki