Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No:2) yayımlandı

15/12/2014 tarihli ve 2014/7064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Karar doğrultusunda, Faydalanan Ülkelerden Türkiye’ye yapılan ithalata yönelik olarak anılan Kararda tanınan kümülasyon olanaklarının uygulanmasına ilişkin Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (Seri No: 2) 18 Haziran 2016 tarihli ve 29746 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/06/20160618-4.htm