Gümrük Terimleri Sözlüğü

Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ), ulusal gümrük idarelerinin etkili ve verimli çalışmalarını sağlamak ve geliştirmek amacıyla kurulmuş bağımsız, hükümetler arası bir kuruluştur. GATT’ın ortaya koyduğu gümrük konularını incelemek üzere 1947 yılında 13 Avrupa ülkesinin oluşturduğu Çalışma Grubu’nun çalışmaları 15 Aralık 1950 tarihinde Brüksel’de imzalanan ve 4 Kasım 1952 tarihinde yürürlüğe giren Gümrük İşbirliği Konseyi’ni kuran Sözleşme ile neticelenmiştir. 1994 yılında kurucu Sözleşme’de değişiklik yapılmadan örgütün adının Dünya Gümrük Örgütü olarak kullanılması kabul edilmiştir.

Bugün Dünya Gümrük Örgütü, uluslararası ticaretin %98’ini gerçekleştiren 182 üyeye sahiptir. Ülkemiz DGÖ'ye kuruluşundan bu yana üyedir.

Örgüt temel amaçları olan uluslararası eşya ticareti ve sınırlar arası insan geçişiyle ilgili gümrük rejimlerinin ve işlemlerinin basitleştirilerek uyumlaştırılması, gümrük suçlarıyla etkin mücadele edilebilmesini temin edecek işbirliği ortamını yaratacak tedbirlerin alınması kapsamında ticaret erbabının ve uluslararası gümrük camiasının faydalanabilmesi amacıyla Gümrük Terimleri Sözlüğünü oluşturmuştur.

Örgüt tarafından hazırlanan Gümrük Terimleri Sözlüğü için tıklayınız

Orijinali ile uyumlu Türkçe çevirisi için tıklayınız

Alfabetik versiyon için tıklayınız.