DGÖ Konseyi 132. Dönem Toplantısı 28-30 Haziran 2018 tarihlerinde Brüksel'de Gerçekleşti

Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ) Konseyi 132. Dönem Toplantısı, 28-30 Haziran 2018 tarihlerinde Brüksel’deki Dünya Gümrük Örgütü Merkezi’nde gerçekleştirildi.

182 üyesi bulunan Dünya Gümrük Örgütü’nün (DGÖ) genel kurulu niteliğindeki, en üst düzey karar alma organı olan Konsey toplantısına Bakanlığımızı temsilen Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Hasan KÖSEOĞLU, Daire Başkanı Didem DİRLİK SONGÜR ve Brüksel Müşavirimiz Özlem SOYSANLI tarafından katılım sağlandı.

Ulusal gümrük idarelerinin en üst düzey temsilcilerince, küresel düzeyde uygulanacak politika ve uygulamalar belirlenerek önümüzdeki dönemki çalışmalarda mutabık kalındı.

E-ticaret, güvenlik girişimi, yasadışı nakit akışları ile mücadele, ticaretin kolaylaştırılması kapsamında yapılan çalışmalar ve kapasite artırımına yönelik programlar ile gümrük ve vergi makamları arasında işbirliği, performans ölçümü gibi konularda durum değerlendirmeleri yapılan toplantı vesilesiyle geleceğe dönük politikalar ile yönetime ilişkin hususlar onaylandı.

Önemli bir gelişme olarak, sınır ötesi e-ticarete ilişkin çerçeve standartları belirleyen tavsiye kararı Konsey tarafından kabul edildi.

Ayrıca, 21. Yüzyılda etkin gümrük rejimlerinin temeli olarak görülen Revize Kyoto Sözleşmesi’nin kapsamlı bir şekilde revizyonuna yönelik de bir çalışma grubu kuruldu.

DGÖ’ye müteakip üyelikleri değerlendirmek için kurulan çalışma grubuna yönelik prensip kararları alındı, İşleyiş Kuralları Belgesi kabul edildi.

9-11 Ekim 2018 tarihlerinde Ülkemizin ev sahipliğinde Malatya’da gerçekleşecek 13. PICARD Konferansına ilişkin broşür de dağıtılan toplantıda, video gösterilerek davet yenilendi.

DGÖ Genel Sekreteri pozisyonu için yapılan seçimler sonucunda ise, mevcut Genel Sekreter görevini yürüten Kunio MIKURİYA (Japonya) 5 yıllık dönem için yeniden seçildi.

Heyetimizce istişarelerde bulunmak üzere Brüksel Büyükelçimiz Zeki Levent GÜMRÜKÇÜ ve AB Daimi Temsilcimiz Faruk KAYMAKÇI makamlarında ziyaret edilerek, istişarelerde bulunuldu.

Konsey vesilesiyle, ayrıca çok sayıda ülke gümrük idaresi heyetleriyle çeşitli temaslar gerçekleştirildi.