KEİ Gümrük İşleri Çalışma Grubu İstanbul`da toplandı

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Gümrük İşleri Çalışma Grubu 21 Nisan 2017 tarihinde İstanbul`da bir araya geldi

1 Temmuz 2016 ile 30 Haziran 2018 tarihleri arasında Türkiye adına Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak Koordinatörlüğünü üstlendiğimiz Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) Teşkilatı Gümrük Çalışma Grubu`nun, 1 Ocak 2017 tarihi itibarıyla başlayan ülkemizin KEİ Dönem Başkanlığına denk gelen toplantısı 21 Nisan 2017 tarihinde İstanbul`da gerçekleştirildi.
Söz konusu toplantıya, aynı zamanda toplantı oturum başkanlığı görevini de gerçekleştiren Daire Başkanı Didem DİRLİK SONGÜR başkanlığındaki bir heyet tarafından katılım sağlandı. Türkiye’nin yanı sıra üye ülkelerden Azerbaycan, Ermenistan, Bulgaristan, Romanya ve Rusya Federasyonu tarafından da katılım sağlanan toplantıya, Amerika Birleşik devletleri temsilcisi de gözlemci olarak katıldı. Öte yandan, Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) Bölgesi Dernekleri Birliği (BSEC-URTA), KEİ Parlamenterler Asamblesi (PABSEC) ve Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU) temsilcileri de toplantıya katılım sağladı.
Söz konusu toplantıda, KEİ Bölgesel Ticaretin Kolaylaştırılması Strateji Belgesine büyük oranda son hali verildi. Bunun yanında, Gümrük İşlemlerinin Uyumlaştırılması ve Basitleştirilmesi, Gümrük İşlem Süre Çalışmaları (Time Release Study – TRS) ve Yolsuzlukla Mücadele, Elektronik Ticaret konularına değinilerek temsilciler tarafından ülke tecrübeleri paylaşıldı. Ülkemiz temsilcilerince, 19-20 Nisan 2017 tarihlerinde İstanbul`da gerçekleştirilen “KEİ Transit Prosedürlerinin Otomasyonu ve Ticaretin Kolaylaştırılması Çerçevesinde Elektronik Veri Değişimi” Çalıştayı ve sonuçları ile ülkemizin Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması çerçevesinde gerçekleştirdiği yükümlülüklerden Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu I. Genel Kurulu`na ilişkin bilgilendirme yapıldı.
Toplantı bitiminde katılımcılarca önümüzdeki döneme ilişkin olarak işbirliğinin devam ettirilmesi yönündeki temenniler paylaşıldı.