KEİ Teşkilatı Bünyesinde Ticaret Sicil Çalıştayı Gerçekleştirildi

KEİ Teşkilatı Bünyesinde Ticaret Sicil Çalıştayı Gerçekleştirildi

1 Ocak 2017 tarihi itibarıyla Dönem Başkanlığını üstlendiğimiz Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı çerçevesinde koordinatörlüğü 1 Temmuz 2016 - 30 Haziran 2018 dönemi için ülkemizce üstlenen Ticaret ve Ekonomik Kalkınma Çalışma Grubu Eylem Planı kapsamında “İşbirliği Noktamız: Ticaret Sicili” başlıklı çalıştay 19-20 Nisan 2017 tarihlerinde İstanbul`da gerçekleştirildi.
Söz konusu çalıştaya, Bakanlığımızca, aynı zamanda toplantı oturum başkanlığını da gerçekleştiren Daire Başkanı Sıddık KAYA başkanlığındaki bir heyet tarafından katılım sağlandı. Türkiye’nin yanı sıra üye ülkelerden Arnavutluk, Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan ve Rusya Federasyonu tarafından da katılım sağlandı.
Söz konusu çalıştayda, Bakanlığımızı tanıtıcı ve katılımcı ülkelerle ikili ilişkileri anlatan bir sunuş gerçekleştirildikten sonra, Ticaret Sicili ile ilgili uluslararası gelişmeler anlatıldı. Müteakip aşamada, Üye Ülkeler kendi ticaret sicil sistemleri hakkında bilgi verdi ve kolaylaştırmaya ilişkin gerçekleştirdikleri ve planladıkları çalışmalar hakkında sunuşlar yaptı. Çalıştayın sonuç bölümünde, KEİ ülkeleri arasında Ticaret Sicili alanında işbirliğini geliştirmeye yönelik öneriler üzerinde duruldu.
Toplantı bitiminde, katılımcılarca önümüzdeki döneme ilişkin işbirliğinin devam ettirilmesi yönündeki temenniler paylaşıldı.