Körfez İşbirliği Konseyi Ülkelerinin Gümrük İdareleri Temsilcileri Ülkemizi Ziyarette Bulundu

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üye ülkelerinin Gümrük İdaresi temsilcilerinden oluşan heyetin çalışma ziyareti, 21-23 Mart 2017 tarihlerinde Bakanlığımız ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Çalışma ziyareti kapsamında, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn Krallığı, Suudi Arabistan, Umman, Katar ve Kuveyt temsilcileri ile KİK Sekretaryası Gümrük İşleri Birimi Direktörü Mutlaq Saad Almutlaq`tan oluşan 9 kişilik bir heyete Genel Müdürlüğümüz temsilcilerince eşlik edildi.

Program kapsamında, İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü, AHL Serbest Bölge, AHL Kargo Gümrük Müdürlüğü, Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü, Kapıkule Hudut Kapısı ve Kapıkule Gar Gümrük Müdürlüğü ziyaret edildi.

Program çerçevesinde, Bakanlığımız temsilcilerince Bakanlığımızın teşkilat yapısı ve işleyişi, İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ile Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü` nün çalışma alanları, ülkemizde yurtdışı kargo işlemleri, serbest bölge uygulamaları, Türkiye AB Gümrük Birliği işleyiş kuralları ve AB- EFTA ülkeleri ile Ortak Transit uygulamaları konusunda sunuşlar gerçekleştirildi.

Program kapsamında ayrıca, Kapıkule`de Gümrük ve Turizm İşletmeleri (GTİ) temsilcisi tarafından, Yap-İşlet-Devret sistemine ilişkin genel bir sunuş gerçekleştirildi.

Sunuşlar ve saha ziyaretlerinden oluşan yoğun program, tarihi ve kültürel alanların gezildiği bir sosyal program ile, genel değerlendirmelerin paylaşıldığı akşam yemeği ile sonlandırıldı.