Proje Döngüsü Yönetimi ve AB Projeleri İhale Süreci Eğitim Programı 3-4 Mayıs 2018 tarihlerinde Kızılcahamam'da gerçekleştirildi

Genel Müdürlüğümüzce yürütülmekte olan IPA II Sektör Tanıtım ve Proje Geliştirme Etkinlikleri kapsamında 3-4 Mayıs 2018 tarihlerinde Ankara/Kızılcahamam’da “Proje Döngüsü Yönetimi ve Avrupa Birliği (AB) Projeleri İhale Süreci Eğitimi” verilmiştir. Avrupa Birliği Projeleri Birim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülmekte olan söz konusu etkinlikler 4 aşama olarak planlanmış olup Proje Döngüsü Yönetimi ve AB Projeleri İhale Süreci Eğitimi etkinliklerin 3. aşamasıdır.

İlk aşamada, 12-16 Şubat 2018 tarihleri arasında Genel Müdürlüğümüzde IPAII Sektörel Tanıtım Haftası başlıklı bir tanıtım faaliyeti icra edilmiştir. 9 farklı Bakanlık ve Bağlı Kuruluşları temsilcisi toplam 18 yetkili, 5 gün boyunca, 10 oturumda toplam 245 Bakanlığımız personelinin katılımıyla  kurumlarının IPA II (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı-II) Dönemi’nde sorumlu bulunduğu sektörleri tanıtıcı sunumlar gerçekleştirmişlerdir.

İkinci aşamada, IPA II Sektörel Tanıtım Haftası’nda edinilen bilgiler ışığında Bakanlığımız mensubu katılımcılardan bağlı bulundukları birim ve taşra teşkilatımızın ihtiyaçlarını gözeten proje fikirleri üretmeleri ve proje önerisi taslak formlarını Genel Müdürlüğümüze iletmeleri istenmiştir. Bu kapsamda, Bakanlığımızın 8 biriminden toplam 20 proje önerisi taslak formu alınmıştır.

Üçüncü aşamada ise, Bakanlığımız birimlerinden iletilen proje önerileri Genel Müdürlüğümüzce değerlendirilmiş ve proje önerisi sahiplerine AB sürecinde talep edilen kalitede belgeler üretebilmeleri amacıyla AB projesi yazımı ve AB projesi ihale süreçleri hakkında bir eğitim verilmesi kararlaştırılmıştır. Söz konusu eğitim, Bakanlığımızın 8 farklı biriminden 31 temsilcinin ve Avrupa Birliği Bakanlığı ile Merkezi Finans ve İhale Birimi’nden 6 eğiticinin katılımlarıyla 3-4 Mayıs 2018 tarihlerinde Ankara / Kızılcahamam’da gerçekleştirilmiştir.

Eğitimin açılış konusınıa yapan Daire Başkanı Sn. Sevil KARACA, AB projesi üretme konusunda Bakanlığımızın çok önemli bir birikim ve tecrübesi bulunduğunu belirterek 2003 yılından bu yana sürekli proje üreten bir Bakanlık olduğumuzu vurgulamıştır. Konuşmasının devamında, 2003-2013 yılları arasında Bakanlığımızdan toplam bütçesi 83.810.702 Avro olan 37 adet AB projesi üretildiğini; 2014 yılında IPAII dönemine geçiş ve sektörel yaklaşımın benimsenmesinden sonra Bakanlığımıza ait bir sektör bulunmamasına rağmen farklı sektörlerden toplam bütçesi yaklaşık 16.500.000 Avro değerinde 7 proje sunulduğunu ifade etmiştir.

Eğitimin ilk gününde, AB Bakanlığı temsilcileri tarafından “Proje Döngüsü Yönetimi” başlıklı bir eğitim verilmiştir. Bu kapsamda, AB projesi yazma konusundaki temel yaklaşımlar hakkında bilgi edinilmiştir.

Eğitimin ikinci gününde ise, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi temsilcileri tarafından AB projelerindeki farklı sözleşme türlerinin hazırlık ve uygulama süreci hakkında bilgi verilmiştir. Bu çerçevede; hizmet alımı, ekipman alımı ve eşleştirme projelerinin sözleşme mantığı ve dikkat edilmesi gereken hususlar katılımcılarla paylaşılmıştır.

IPA II Sektör Tanıtım ve Proje Geliştirme Etkinlikleri’nin 3.aşaması olan Proje Döngüsü Yönetimi ve AB Projeleri İhale Süreci Eğitimi tüm katılımcılara sertifika takdimiyle son bulmuştur. Etkinliklerin dördüncü aşaması, iletilen proje önerisi taslak formlarının ilgili sektör aksiyon dokümanlarına dönüştürülerek ilgili mercilere iletilmesi ve müzakeresi olacaktır.