Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu 3. Genel Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi.

Ticaretin kolaylaştırılması alanında faaliyet gösteren kamu kurumu ve özel sektör arasında işbirliğini öngören Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu 3. Genel Kurul toplantısı, 8 Mart 2018 tarihinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde  gerçekleştirilmiştir. Eş başkanlar tarafından gerçekleştirilen açılış konuşmalarında Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu’nun ülkemiz açısından taşıdığı önemin altı çizilmiştir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yrd. Sn. Remzi AKÇİN ve Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yrd. Sn. Hüsnü DİLEMRE eş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Kurul üyesi 18 kurum ve kuruluştan üst düzey yöneticiler ile Türk Sanayici ve İş Adamları Derneği, Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği, İMEAK Deniz Ticaret Odası, Demiryolu Taşımacılığı Derneği gibi sivil toplum örgüleri temsilcileri de hazır bulunmuştur. Genel Kurul’da Ticaretin Kolaylaştırılması Türkiye Stratejisi ve Beş Yıllık Eylem Planının son hali verilerek kabul edilmiştir. Bununla birlikte, Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu’nun logosu toplantıda kabul edilmiş ve Kurul’un internet sitesine ilişkin görüşmelerde bulunulmuştur.

3 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/27 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile kurulan Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu, Dünya Ticaret Örgütü Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşmasından kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesine ve ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik stratejilerin ve eylem planlarının oluşumuna katkıda bulunmak, ticaretin kolaylaştırılması ile ilgili kurumlar arasında koordinasyonu ve işbirliğini geliştirerek etkinliği sağlama amacını taşımakta olup, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı Müsteşarları eş başkanlığında ilgili kamu kurumları ve özel sektör çatı kuruluşları dahil olmak üzere 18 üyeye sahiptir. Ülkemizin ticaretin kolaylaştırılması politikasının oluşturulmasında etkin bir şekilde çalışan Kurul, kamu-özel sektör işbirliğinin en etkin örnekleri arasında yer almaktadır.