Ukrayna Gümrük İdaresince e-TIR Pilot Projeleri’ne İlişkin Saha Ziyareti Gerçekleştirildi

BMAEK - IRU işbirliğinde geliştirilen ve Türkiye-İran arasında başarıyla sonuçlandırılan e-TIR Pilot Projesi’ne ilişkin tecrübelerimizden istifade etmek amacıyla Ukrayna Gümrük İdaresi yetkililerince Ülkemize çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir.

9-10 Mayıs 2018 tarihleri arasında gerçekleşen ziyaretin ilk gününde İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Haydarpaşa Limanı ziyaret edilerek, Odessa Limanı ile karşılıklı Ro-Ro seferleri bulunan sahada incelemelerde bulunulmuştur.

Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı İzmir Gümrük Müdürlüğü ile devam eden ikinci gün programında ise, e-TIR Pilot Projesi işlemlerinin yoğunlukla tesis edildiği bölgedeki iş akışları, sistemin TOBB ve mükellef ayağı yerinde gözlemlenmiştir.

Program boyunca simülasyon gösterileri ve sunumlarla e-TIR işlemleri tüm aşamalarıyla Ukrayna Heyetinin istifadesine sunulmuş olup; Ülkelerimiz arasında uygulanması muhtemel e-TIR Pilot Projesi’ne ilişkin fikir teatisi imkanına da kavuşulmuştur.

BMAEK, IRU ve TOBB Heyetlerince de katılım sağlanan programa Bakanlığımızı temsilen Daire Başkanı Sn. Didem DİRLİK SONGÜR başkanlığında bir ekip tarafından iştirak edilerek, ziyaretin etkin bir şekilde tesisi sağlanmıştır.