İkili İlişkiler

Komşu Ülkeler ve Diğer Gümrük İdareleriyle Görüşmeler


Komşularımız ve ticaretimizin yoğun olduğu ülkelerle en üst düzeyde gümrük alanına giren konuları ele almak, sorunları tespit edip çözümlemek ve yeni projeler geliştirmek ve bu itibarla ticaretin kolaylaştırılmasına katkı sağlamak amacıyla düzenli “Gümrük İdaresi Başkanları Toplantıları” düzenlenmektedir. Bu çerçevede, ABD, Rusya Federasyonu, Almanya, İtalya, Hollanda, Azerbaycan, Gürcistan, Ukrayna, İran, Güney Kore, Suudi Arabistan, Bulgaristan, Yunanistan ile yılda bir ya da iki defa dönüşümlü olmak üzere bu toplantılar yapılmaktadır.

Gümrük İdaresi Başkanları Toplantıları dışında da hem bu ülkelerle hem de diğer ülkelerle üst düzey ve teknik seviyede takvime bağlanmış veya gündeme göre toplantılar düzenlenmektedir.


 

Gümrük Konularında Karşılıklı İdari Yardım ve İşbirliği Anlaşmaları


Karşılıklı İdari Yardımlaşma Anlaşmaları, artan uluslararası ticaret ve ticaret liberalizasyonu ile birlikte; yasal ticaretin teminat altına alınması, Gümrük İdareleri arasında işbirliğinin geliştirilmesi ve yasadışı ticaretin önüne geçilmesi amacıyla ikili veya çok taraflı düzlemde hayata geçirilen uluslararası anlaşmalardır. Karşılıklı İdari Yardımlaşma Anlaşmaları vasıtasıyla Gümrük İdareleri arasında yardımlaşma ve bilgi değişimi de yapılabilmesi mümkün olmaktadır.
 
İç onay işlemleri açısından, Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmaları uluslararası anlaşma niteliğinde olup, Anayasa’nın 90. Maddesi uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin onaylamayı bir kanunla uygun bulmasını müteakip Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanmaktadır.Gümrük Konularında Karşılıklı İdari Yardım ve İşbirliği Anlaşmaları

 

Ortak Gümrük Komitesi


Bakanlığımızca başta komşularımız olmak üzere ticaretimizin yoğun olduğu, çok sayıda vatandaşımızın yaşadığı ve Gümrük alanında karşılıklı etkileşimin mümkün olduğu ülke gümrük idareleri ile düzenli toplantılar yaparak gümrük alanında yaşanan sorunların çözümü ve uluslararası ticaretin önündeki engellerin kaldırılması için yoğun bir çaba gösterilmektedir. Bu kapsamda, son dönemde gümrük alanında daha yakın ve etkin işbirliği yapılması amacıyla başta komşu ülkeler olmak üzere diğer ülke gümrük idareleriyle "Ortak Gümrük Komitesi" kurulması yoluna gidilmektedir.
 
Ortak Komitesi ile Gümrük İdareleri en üst düzeyde kurumsal bir platformda bir araya gelebilecektir.