AB VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

IPA 2012 ve 2013 Yılı Programlaması 2.Yönlendirme Komitesi Toplantısı Gerçekleştirildi

Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında Bakanlığımız tarafından yürütülmekte olan IPA 2012 ve 2013 yılı projelerine yönelik 2.  Proje Yönlendirme Komitesi toplantısı 31 Ekim 2016 tarihinde Müsteşar Yardımcısı Sayın Remzi AKÇİN başkanlığında Bakanlığımızda gerçekleştirilmiştir.
Toplantıya, proje bileşenlerinin uygulanmasından ve izlenmesinden sorumlu personelin yanı sıra Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Merkezi Finans ve İhale Birimi ile Avrupa Birliği Bakanlığı temsilcileri de iştirak etmiştir. Ayrıca, söz konusu toplantıda, IPA-II Dönemi kapsamında, 2014 ve 2015 yılı programlaması altında yer alan Bakanlığımız projelerine dair gelişmeler de görüşülmüştür.