İSEDAK Ticaret Çalışma Grubu 9. Toplantısı Gerçekleştirildi

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) Ticaret Çalışma Grubu 9. Toplantısı 09 Mart 2017 tarihinde Ankara’da "İİT Üyesi Devletlerde Tek Pencere Sistemleri" temasıyla gerçekleştirildi.

Bakanlığımız, ülkemizde Tek Pencere Sistemine ilişkin çalışmaların gerçekleştirilmesinden sorumlu kurum olarak anılan toplantının Türk heyeti başkanlığını üstlendi.

Söz konusu toplantıya, ülkemizin de yer aldığı 25 üye devlet temsilcilerinin yanı sıra İSEDAK Koordinasyon Ofisi, İslami Ticaret Geliştirme Merkezi (ICDT), Uluslararası İslami Ticaret Finans Kurumu, Birleşmiş Milletler Asya Pasifik Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UNESCAP), Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ), Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) temsilcileri de katıldı.

Üye devlet temsilcilerinin kendi ülkelerinde Tek Pencere Sistemleri konusundaki deneyimlerini, kazanımlarını ve karşılaştıkları zorlukları aktardıkları toplantıda, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlatılan “İİT Üyesi Devletlerde Tek Pencere Sistemleri” ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “İSEDAK Ticaret Görünümü 2016” adlı çalışmalar ele alındı.
 
Toplantıda ülkemiz de bir sunum gerçekleştirmiş olup, sunumda, Tek Pencere Sistemi’nin kuruluşuna ilişkin Bakanlığımızca gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Söz konusu toplantı, İİT ülkelerinde Tek Pencere Sistemlerinin kurulmasına ilişkin gelinen noktayı gözlemlemek ve ülke bilgi ve deneyimlerinin paylaşılması bakımından son derece yararlı bulundu.