AB VE DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İslam İşbirliği Teşkilatı İSEDAK Ticaret Çalışma Grubu 8. Toplantısı Ülkemizi Temsilen Bakanlığımız Başkanlığında Gerçekleştirildi

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) Ticaret Çalışma Grubu 8. Toplantısı 06 Ekim 2016 tarihinde Ankara’da "Ticaretin Kolaylaştırılması Amacıyla İİT Üyeleri Arasında Sınır Ötesi İşbirliğinin Geliştirilmesi" temasıyla ülkemizi temsilen Bakanlığımız başkanlığında gerçekleştirildi.

Söz konusu toplantıya, Bangladeş, Cezayir, Endonezya, Fas, Filistin, İran, Irak, Kazakistan, Kuveyt, Pakistan, Senegal, Sudan, Suudi Arabistan, Uganda, Umman, Ürdün ve ülkemizin aralarında yer aldığı 17 üye devlet temsilcilerinin yanı sıra İSEDAK Koordinasyon Ofisi, İslami Ticaret Geliştirme Merkezi (ICDT), Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ) ile Sınır-Ötesi Araştırma Derneği temsilcileri de katıldı.

Üye devlet temsilcilerinin kendi ülkelerinde sınır idareleri işbirliğinin iyileştirilmesindeki deneyimlerini, kazanımlarını ve karşılaştıkları zorlukları aktardıkları toplantıda, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından Sınır-Ötesi Araştırma Derneği’ne hazırlatılan “Ticaretin Kolaylaştırılması için İİT Üyesi Ülkeler arasında Sınır İdareleri İşbirliğinin İyileştirilmesi” ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanan “İSEDAK Ticaret Görünümü 2016” adlı çalışmalar ele alındı.

Anılan toplantıya Bakanlığımız, ticaretin kolaylaştırılması ve sınır kurumları arası işbirliğinin geliştirilmesinden sorumlu kurum olarak ülkemizi temsilen hazır bulundu.

Toplantıda ülkemiz de bir sunum gerçekleştirmiş olup, sunumda, sınır kurumları işbirliğini güçlendiren ülkemizin taraf olduğu uluslararası enstrümanlara değinilerek, İİT ülkeleri ve bölgeleri kapsamında gerçekleştirdiğimiz e-TIR, ITI Koridoru, İpek Yolu ve Kervansaray gibi önemli projeler ve ikili platformda yürüttüğümüz diğer çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Sunumun devamında, Dünya Ticaret Örgütü bünyesinde 2013 yılında kabul edilen Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması kapsamında Bakanlığımız bünyesinde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında katılımcılar bilgilendirildi.

Söz konusu toplantı, İİT ülkeleri arasında işbirliği çalışmalarını ve ticaretin kolaylaştırılması alanında gelinen noktayı yakından gözlemlemek ve ülke bilgi ve deneyimlerinin paylaşılması bakımından son derece yararlı bulunuldu.