ITI Koridor Tesisine Yönelik Çalışmalar Hızlanarak Sürüyor…

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) üyelerinin yanı sıra özellikle de Çin dâhil İpek Yolu güzergâhındaki ülkelerle ticari bağları kuvvetlendirmek ve gümrük işlemlerinin hızlı, verimli ve etkin şekilde tesisi yoluyla -TIR Karnesi muhteviyatı- eşya naklinin altyapısını sağlamak amacıyla Türkiye, İran ve Pakistan arasında yürütülen İslamabad-Tahran-İstanbul (ITI) Karayolu Taşımacılık Koridoru, Pakistan’ın TIR Sistemi'ne katılım sağlamasıyla birlikte hızlanarak sürdürülüyor.

Bu kapsamda, 25-28 Aralık 2017 tarihleri arasında EİT bünyesinde yeni atanan uluslararası danışman tarafından Kapıköy - Razi ile Esendere - Sero Gümrük Kapıları ziyaret edilerek, iş akışları yerinde gözlemlenmiştir. Ulusal danışmanımız nezaretinde tertip edilen ziyaret vesilesiyle, EİT Karayolu Taşımacılık Haritasında yer almayan yol segmentlerinin de haritaya işlenmesi sağlanacaktır. 

Hayata geçirilmesiyle birlikte küresel düzeyde öncül konumda bulunduğumuz TIR Sisteminin coğrafi genişlemesinin yanı sıra ihracat ve dolayısıyla nakliye sektörüne büyük katkı sağlayacak ITI Koridoru’nda, yakın zamanda ulusal danışmanlar nezaretinde yüklü araçlarla ilk TIR test sürüşlerinin de gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.