Japon Gümrük İdaresinin Ziyareti

Ülkemiz ile Japonya arasındaki ekonomik ilişkileri geliştirmek ve güçlendirmek amacıyla iki ülke arasında Ekonomik İşbirliği Anlaşması adlı bir Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzalanmasına yönelik müzakereler 2014 yılından bu yana devam etmektedir.
Bakanlığımızca söz konusu STA müzakerelerine aktif bir şekilde katılım sağlanmaktadır. Bakanlığımız görev ve yetki alanında bulunan ve STA müzakerelerinin önemli bir bölümünü teşkil eden “Menşe Kuralları Bölümü”ne ilişkin müzakereler Genel Müdürlüğümüz temsilcilerince yürütülmektedir.

Bununla birlikte, Japonya ile müzakereleri yürütülen STA’nın kapsamında mal ticaretinin yanı sıra ticaretin kolaylaştırılması, hizmetler, yatırımlar, fikri mülkiyet hakları, kamu alımları gibi alanlar da müzakereye açılmıştır. Bu kapsamda, müzakerelerinin "Ticaretin Kolaylaştırılması Bölümü"ne ilişkin görüşmeler yine Genel Müdürlüğümüz temsilcilerince yürütülmektedir.

Bu çerçevede, Japonya Maliye Bakanlığına bağlı Gümrük ve Tarife Bürosu Ekonomik Ortaklık Ofisi Direktörü Sayın Hideo FUKUSHIMA ve aynı Ofis'te Başkan olarak görevli Sayın Junko YAMAMOTO tarafından ülkemiz ile Japonya arasında akdedilmesi öngörülen Ekonomik Ortaklık Anlaşması müzakereleri kapsamında Bakanlığımıza bir ziyaret gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda Ekonomik İşbirliği Anlaşması çerçevesinde, Avrupa Birliği ile aramızdaki Gümrük Birliği, Ticaretin Kolaylaştırılmasına ilişkin Bakanlığımızca yürütülen faaliyetler ve ülkemiz gümrük uygulamaları hakkında bilgi verilmiş; Ekonomik İşbirliği Anlaşması kapsamında yürütülen müzakereler hakkında bilgi alışverişinde bulunulmuştur.