Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (KEİ) toplantıları İstanbul`da gerçekleştirildi.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (KEİ) toplantıları İstanbul`da gerçekleştirildi.

KEİ Gümrük İşleri Çalışma Grubu toplantısı ile Gümrük İşleri ile Ticaret ve Ekonomik Kalkınma çalışma gruplarının ortak toplantıları 6 Aralık 2018 tarihinde, Ticaret ve Ekonomik Kalkınma Çalışma Grubu toplantısı ise 7 Aralık 2018 tarihinde İstanbul`da yer alan KEİ Sekretaryası`nda gerçekleştirildi.
Bakanlığımız temsilcilerinin yanı sıra Karadeniz bölgesinde yer alan diğer üye ülke temsilcilerinin, KEİ Parlementerler Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Uluslararası Karayolları Taşımacıları Birliği (IRU) ve özel sektör temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantılarda, bölgesel ticaretin kolaylaştırılması yolu ile bölgemizin ekonomik kalkınma sürecinin güçlendirilmesi, gümrük işlemlerinin modern teknolojiler yardımı ile basitleştirilmesi ve uyumlulaştırılması, e-ticaretin bölgemizdeki gelişimi, sınır yönetiminde olası işbirliği fırsatlarının değerlendirilmesi gibi konular ele alındı. 
6 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilen Gümrük İşleri Çalışma Grubu toplantısında, Bakanlığımız temsilcisi tarafından, 2016-2018 ülke koordinatörlüğü görevimize ilişkin değerlendirme raporu sunuldu; ayrıca, Dünya Gümrük Örgütü ile KEİ arasında imzalanması öngörülen taslak mutabakat zaptı üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.
Aynı gün gerçekleştirilen çalışma grupları ortak toplantısında ise ticaretin kolaylaştırılması alanında işbirliğinin ele alındığı gündem maddesi çerçevesinde, Bakanlığımız temsilcisi tarafından ülkemizdeki transit uygulamalarına ilişkin bir sunuş gerçekleştirildi.
7 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilen Ticaret ve Ekonomik Kalkınma Çalışma Grubu toplantısında, KEİ Bölgesinde Elektronik Ticaretin Geliştirilmesine ilişkin çerçeve standart belgesi ile Ticaret ve Ekonomik Kalkınma konusunda bölgesel bilgi değişimi mekanizması oluşturulması konularında görüşmeler gerçekleştirildi.