AB ile Yetkilendirilmiş Yükümlü Karşılıklı Tanıma Anlaşması 1. İstikşafi Teknik Toplantısı Gerçekleştirildi

Bilindiği üzere 10 Ocak 2013 tarihi itibariyle ülkemizde başlatılan Yetkilendirilmiş Yükümlü Uygulaması; gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, kayıt sistemi düzenli ve izlenebilir olan, mali yeterlilik, emniyet ve güvenlik standartlarına sahip bulunan, kendi oto kontrolünü yapabilen güvenilir firmalara gümrük işlemlerinde birtakım kolaylık ve imtiyazlar tanımaktadır.

Güçlü bir Türkiye dış ticaret vizyonunun hayata geçirilmesi ve Yetkilendirilmiş Yükümlü Uygulaması'nın tüm faydalarından azami istifade edilebilmesinin önünü açan unsur ise, Gümrüklerden-Gümrüklere etkin bir işbirliği niteliğindeki Karşılıklı Tanıma Anlaşması’dır.

Bu çerçevede, ülkemiz ile AB arasında Karşılıklı Tanıma Anlaşması müzakerelerinin başlatılmasını teminen AB nezdinde gerekli girişimler başlatılmış ve Yetkilendirilmiş Yükümlü Karşılıklı Tanıma Anlaşması 1. İstikşafi Teknik Toplantısı 21-22 Ekim 2013 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Ülkemiz ile AB arasında imzalanacak Karşılıklı Tanıma Anlaşması ile;
  • firmalarımız, AB üyesi ülkelerde de yetkilendirilmiş yükümlü olarak kabul edilecek ve üye ülkelerde yetkilendirilmiş yükümlülere sağlanan ayrıcalıklardan faydalanabilecektir,
  • ülkemiz firmaları AB'de yerleşik yurtdışı alıcılarına eşyayı zamanında teslim edebilecektir,
  • ülkemize yönelik doğrudan yabancı yatırımlar pozitif etkilenecek ve Türkiye yabancı yatırımlar için daha cazip hale gelecektir,
  • ülkemiz, dış ticaretin hızlı ve kolay yapıldığı bir ülke olarak tanınacak ve ülkemiz firmaları uluslararası piyasalarda ticaret ortağı olarak daha çok tercih edilecektir,
  • ülkemiz firmaları yabancı yatırımcılar tarafından iş ortaklığında tercih edilecek ve ülkemizin uluslararası rekabet gücü daha da artacaktır,
  • ülkemiz dış ticaret işlemleri daha az maliyetli ve daha hızlı gerçekleştirilecek ve bu vesileyle ihracatçılarımız desteklenecektir.
Sonuç olarak; ülkemiz ile AB arasında imzalanacak Karşılıklı Tanıma Anlaşması Karşılıklı bir kazan-kazan durumu oluşturacaktır.

AEO statülü firmalarımız Anlaşma ile; AB üyesi 28 ülke tarafından güvenilir ticaret ortağı olarak kabul edilecek, firmalarımızın uluslararası alanda tanınırlığında artış yaşanacak, firmalarımız için daha ileri düzeyde iş fırsatları doğacak ve firmalarımızın güvenilir ticari ortaklar olarak küresel itibarları artacaktır.