Kayıtlı İhracatçı Sistemine (REX) Türkiye'nin Katılımına İlişkin Teknik Toplantı

KAYITLI İHRACATÇI SİSTEMİNE (REX) TÜRKİYE’NİN KATILIMINA İLİŞKİN TEKNİK TOPLANTI ANKARA'DA DÜZENLENDİ

Türkiye’nin Kayıtlı İhracatçı Sistemine (Registered Exporter System, REX) katılımına ilişkin olarak Avrupa Komisyonu temsilcileri ile birlikte 25-26 Şubat 2019 tarihlerinde Bakanlığımız Eskişehir Yolu Yerleşkesinde teknik bir toplantı düzenlendi. İki gün süren teknik toplantıda, Komisyon yetkilileri ile birlikte, sistemin yürürlüğe girmesinden önce taraflar arasında tamamlanması gereken hususlar konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Ayrıca, ziyaretin ikinci gününde, Birlik Gümrük Kodu'na (BGK) uyum çalışmaları çerçevesinde, NCTS ve REX sistemlerine uyumun ardından, Avrupa Komisyonu'nca hazırlanan 17 Bilgi Teknolojileri (Information Technologies, IT) projesi arasında yer alan Gümrük Kararları ve Ön Bildirim Sistemi (ENS/ICS2) projelerine ilişkin olarak da Komisyon temsilcileri ile ön görüşme yapılmıştır.