MAKEDONYA CUMHURİYETİ 1 TEMMUZ 2015 TARİHİ İTİBARİYLE ORTAK TRANSİT REJİMİ’NE KATILDI

MAKEDONYA CUMHURİYETİ 1 TEMMUZ 2015 TARİHİ İTİBARİYLE ORTAK TRANSİT REJİMİ’NE KATILDI
 
Bilindiği üzere, Ülkemiz; 1 Aralık 2012 tarihi itibarıyla Ortak Transit Sözleşmesine taraf olmuş, taşımacılık sektörü açısından Avrupa Birliği’ne (AB) entegrasyonumuz sağlanmıştır.
 
“Ortak Transit Rejimi” sayesinde, Türkiye’den AB ve EFTA ülkelerine, AB ve EFTA ülkelerinden ise Türkiye’ye yönelik taşımalarda tek beyan ve tek teminat ile işlem yapılabilmektedir.
 
Ortak Transit Rejiminin uygulanması ve işleyişi AB/EFTA Ortak Transit Ortak Komitesi ve AB/EFTA Eşya Ticaretindeki İşlemlerin Basitleştirilmesi Ortak Komitesi tarafından yürütülmekte olup, bahse konu Komitelerin 2015 yılı Başkanlığı ülkemiz adına Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.
 
AB/EFTA Ortak Komiteleri 2015 yılı Başkanlığımız döneminde, Makedonya Cumhuriyeti 1 Temmuz 2015 tarihi itibariyle Ortak Transit Rejimi’ne katılmıştır.

Sırbistan Cumhuriyeti'nin 01 Şubat 2016 tarihi itibariyle Ortak Transit Rejimi'ne katılımına yönelik çalışmalar ise sürdürülmektedir.