Müsteşar Yardımcısı Uçarmak EİT 8. Gümrük İdaresi Başkanları Konseyi Toplantısına Katıldı

Müsteşar Yardımcısı Uçarmak EİT 8. Gümrük İdaresi Başkanları Konseyi Toplantısına Katıldı.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 8. Gümrük İdareleri Başkanları Konseyi Toplantısı ve Gümrük Alt Komitesi 4. Toplantısı 13-14 Kasım 2017 tarihlerinde İslamabad/Pakistan’da gerçekleştirildi. Bakanlığımız da anılan toplantılara Müsteşar Yardımcısı Uçarmak’ın Başkanlığındaki heyetle katılım sağladı.
Toplantıda, EİT Gümrük Alanında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Anlaşması taslak metni üzerinde Azerbaycan ve Pakistan tarafından daha önceden yapılan öneriler müzakere edilerek revize bir metin üzerinde anlaşma sağlandı.
Toplantı kapsamında, Kaçakçılık ve Gümrük Suçları Veri Bankasının Kurulması ve İşletilmesine Dair Anlaşma da görüşülmüş olup Azerbaycan temsilcisi Azerbaycan’ın Anlaşmayı onayladığını belirtti. Daha önce İran, Pakistan ve Türkiye’nin de onayladığı Anlaşma, Azerbaycan’ın EİT Sekretaryasına resmi bildirimde bulunmasından itibaren bir ay sonra yürürlüğe girecek. Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren 6 ay içerisinde Veri Bankasının diğer ülkelerle koordinasyon içerisinde Ankara’da kurulması gerekecek. Veri Bankasının kurulmasını müteakip taraf ülkelerin 2 ay içerisinde Veri Bankasına veri sağlamaya başlamaları gerekecek.
Toplantıda tarafımızca EİT içerisinde ülkeler arası ticaret oranının düşük olduğu, bunun yükseltilmesi gerektiği üzerinde duruldu. Öte yandan, doğu-batı arasındaki ticarette EİT üyesi ülkelerin transit ülke konumunda olduğu ve bu transit ticaretten gerekli payı alabilmeleri için yapıcı bir işbirliğine ihtiyaç olduğu vurgulandı.
Toplantıda, ayrıca, üye ülkeler arasında Eğitim İşbirliği, Bozulabilir Eşya ve Yetkilendirilmiş Yükümlü Sistemi alanlarında bilgi alışverişinde bulunuldu.