Ortak Transit Sözleşmesi ve İstanbul Sözleşmesi değişikliklerinin onaylandığına dair Uygun Bulma Kanunları Resmi Gazete ’de yayımlan

AB-EFTA Ortak Transit Ortak Komitesinin 20 Mayıs 1987 Tarihli Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmeyi Değiştiren 28/04/2016 Tarihli ve 1/2016 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun ile Geçici İthalat Sözleşmesinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Belgelerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 23.12.2017 tarihli ve 30279 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

http://eski-www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://eski-www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171223.htm&main=http://eski-www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171223.htm