Rusya Federal Gümrük Servisi Kuzey Kafkasya Bölge Müdürlüğü Temsilcileri ile Toplantı ve Yukarı Lars, Kazbegi, Çıldır-Aktaş Sınır Kapılarına İnceleme Ziyareti

Rusya Federal Gümrük Servisi (FGS) Kuzey Kafkasya Bölge Müdürlüğü Kuzey Kafkasya Bölge Müdürlüğünde Basitleştirilmiş Gümrük Hattı (BGH) uygulamalarına ilişkin çeşitli konuları görüşmek ve Yukarı Lars, Kazbegi, Kartsakhi, Kırmızı Köprü ve Çıldır/Aktaş Kara Hudut Kapıları ile Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nda incelemelerde bulunmak üzere 24-26 Temmuz 2016 tarihlerinde Müsteşar Yardımcımız Sayın Sezai UÇARMAK başkanlığında bir ziyaret gerçekleştirilmiştir.