Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulunu Kuran Başbakanlık Genelgesi Yayımlandı

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) bünyesinde Doha Kalkınma Gündemi kapsamında başlatılan "ticaretin kolaylaştırılması" müzakereleri, 7 Aralık 2013 tarihinde yayımlanan Bali Bakanlar Deklarasyonunda “Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması”nın kabul edilmesi ile sonuçlanmıştır. 27 Kasım 2014 tarihinde toplanan DTÖ Genel Konseyi tarafından Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşmasını Marakeş Anlaşması Ek 1A’ya ekleyecek “Değişiklik Protokolü” kabul edilmiş ve Protokolün ekinde yer alan Anlaşma üye ülkelerin kabulüne açılmıştır. Anlaşmanın 23 üncü maddesi, Anlaşma hükümlerinin ülke içinde uygulanmasını ve koordinasyonunun sağlanmasını kolaylaştırmak üzere üye ülkelerde bir Ticaretin Kolaylaştırılması Ulusal Komitesi kurulmasını öngörmektedir.

Bu kapsamda, ülkemizde Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşması hükümleri başta olmak üzere ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik diğer araçların takip edilerek ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik politikaların belirlenmesinde kamu ile özel sektör işbirliğinin artırılması, ticaretin kolaylaştırılması konularının görüşülmesi için bütün paydaşların dahil olduğu bir platform görevi görmesi, konu ile ilgili kamuoyu oluşturulması ile uluslararası çalışmaların takip edilmesini teminen, Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu 3 Aralık 2016 tarihli ve 29907 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/27 Sayılı Başbakanlık Genelgesi ile tesis edilmiştir.

Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu, Bakanlığımız ile Ekonomi Bakanlığı Müsteşarları eş başkanlığında; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND), Uluslararası Taşımacılık ve Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD), Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Türkiye Bankalar Birliği ve Gümrük Müşavirleri Dernekleri temsilcilerinden oluşmakta olup, Sekretarya görevi ise Bakanlığımız Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecektir.

İlgili Başbakanlık Genelgesi için tıklayınız.