Ticaretin Kolaylaştırılması Kuruu İnternet Sitesi Toplantısı Gerçekleştirildi

Sekretarya hizmetleri Genel Müdürlüğümüzce yürütülmekte olan Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu'nun internet sitesinin kurulmasına ilişkin "İstişare Toplantısı" Kurul Üyelerinden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, kamu sektörü ve özel sektör temsilcileri bir araya gelerek, kurulacak olan internet sitesinin içeriği, kapsamı, tasarımı ve potansiyeline ilişkin fikir alışverişinde bulunulmuştur.

3 Aralık 2016/27 tarih ve sayılı Başbakanlık Genelgesi ile kurulan Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu, Dünya Ticaret Örgütü Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşmasından kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesine ve ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik stratejilerin ve eylem planlarının oluşumuna katkıda bulunmak, ticaretin kolaylaştırılması ile ilgili kurumlar arasında koordinasyonu ve işbirliğini geliştirerek etkinliği sağlama amacını taşımakta olup, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı Müsteşarları eş başkanlığında ilgili kamu kurumları ve özel sektör çatı kuruluşları dahil olmak üzere 18 üyeye sahiptir. Ülkemizin ticaretin kolaylaştırılması politikasının oluşturulmasında etkin bir şekilde çalışan Kurul, kamu-özel sektör işbirliğinin en etkin örnekleri arasında yer almaktadır.

Kurul'un internet sitesinin yakın bir gelecekte kurularak kamuoyuna açılması beklenmektedir.