Ticaretin Kolaylaştırılması Ulusal Strateji Çalıştayı Gerçekleştirildi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile T. C. Ekonomi Bakanlığı Müsteşarları eş başkanlığında yürütülen Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu bünyesinde gümrük ve dış ticaret alanında faaliyet gösteren kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarının katılımlarıyla Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu Sekretaryası tarafından düzenlenen “Ticaretin Kolaylaştırılması Ulusal Strateji” Çalıştayı 2-5 Ekim 2017 tarihleri arasında Ankara Sheraton Otel’de gerçekleştirilmiştir.

Çalıştay’ın açılış konuşmasını yapan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sezai UÇARMAK, Kurulun oluşturulmasına dayanak oluşturan Ticaretin Kolaylaştırılması Anlaşmasından gümrük ve dış ticaret dünyasının beklentilerinin çok olduğunu dile getirerek “Kurul çalışmalarının, bir sonraki aşamada Anlaşmanın kapsamını aşarak, gümrük ve dış ticaretin fizik altyapı ve entegrasyon gibi farklı alanlarına da eğilmesi” gerekliliğini vurgulamıştır. Gümrük idaresi tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin kapsam itibariyle çok fazla olduğunu Müsteşar Yardımcısı UÇARMAK Strateji ile birlikte belirli temel problemin, kamu ve özel sektör işbirliğiyle giderilmesini umduğunu belirtmiştir.

Açılış konuşmasının ardından kürsüye çıkan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Bülent Orhan TÜREL tarafından Dünya Ticaret Örgütü Anlaşmasının dünyada ve ülkemizde yürürlüğe girmesi öncesi ve sonrasındaki süreç, Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu’nun amaç ve görevleri hakkında bilgi verilmiş, ayrıca Çalıştay kapsamında Katılımcılar tarafından yapılacak çalışmaların içeriği hakkında bilgilendirici bir sunum gerçekleştirmiştir.

Sunumun ardından, 6 ayrı Çalışma Grubuna ayrılan katılımcılar, Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu Strateji ve Eylem Planı Çalışma Grubunda yapılan tespitler ve önerilen çözüm yollarına katkılarını sunmuşlardır.

Ticaretin Kolaylaştırılması Ulusal Stratejisi, Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu bünyesinde kurulan Ulusal Strateji Çalışma Grubunun yapacağı değerlendirme toplantısında son halinin verilmesinin ardından Teknik Komite ve ardından bu yıl içerisinde toplanması amaçlanan Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu Genel Kuruluna arz edilerek, 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmesi beklenmektedir.