TIR Karnesi Himayesindeki Taşımalarda 25 Nisan 2017 İtibarıyla Ön-Beyan Zorunluluğu Geliyor…

TIR Karnesi Himayesindeki Taşımalarda Ön-Beyan Zorunluluğu...

11/02/2017 tarihli ve 29976 sayılı Resmi Gazete’de Gümrük Genel Tebliği'nde (TIR İşlemleri) (Seri No:1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (TIR İşlemleri) (Seri No:6) yayımlanmış olup; anılan Tebliğ uyarınca 25.04.2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere TIR Karnesi himayesinde taşınan eşya için taşıt gümrük idaresine gelmeden taşıyıcılar tarafından gümrük idaresine ön beyanda bulunulmasına, yabancı taşıyıcıların da bu beyanı yapabilmesine ve ön beyanda yer alan bilgilere ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Ön beyan uygulaması, Bakanlığımızca hazırlanan Ön Beyan Programı (TIRCUS) veya Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği’nin (IRU) TIR-EPD Programı üzerinden gerçekleştirilebilecektir.