TIR Sistemi Coğrafi Genişlemesini Sürdürüyor…

Küresel düzeyde en önemli gümrük transit rejimini oluşturan ve Ülkemizin en büyük paydaşını teşkil ettiği TIR Sistemi; Ülkemizin sunduğu eğitimlerin de katkısıyla son dönemde Pakistan (21 Ocak 2016), Çin (5 Ocak 2017) ve Hindistan'ın (15 Aralık 2017) katılımlarıyla İpek Yolu girişimlerini de destekleyecek şekilde Avrasya coğrafyasının neredeyse bütününü kapsamına almış durumdadır.

Öte yandan, hâlihazırda 71 Akit Taraf'a sahip TIR Sisteminin Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyini (KİK) oluşturan bölgede de operasyonel hale gelmesine yönelik girişimler devam etmektedir.

Son halde, TIR Sisteminin hamisi konumundaki Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonunun http://eski-www.unece.org/tir/news/2311170.html linkinden de erişim sağlanabilen duyurusunda, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ''Automobile & Touring Club of the United Arab Emirates''i ulusal kefil kuruluş olarak atadığı ve TIR Sisteminin 28 Kasım 2017 tarihi itibarıyla ülkede operasyonel hale geleceği bildirilmektedir.