TIR Taşımalarında Ön-Beyan Zorunluluğuna İlişkin Ayrıntılar Yayımlandı…

TIR Taşımalarında Ön-Beyan Zorunluluğuna İlişkin Ayrıntılar Yayımlandı…

25/04/2017 tarihinden itibaren TIR Karnesi kapsamında yapılan taşımalarda taşıtın Türkiye Gümrük Bölgesine girişi öncesinde taşıyıcılar tarafından giriş gümrük idaresine ön beyanda bulunma zorunluluğu getirilmiş olup; ön beyan işlemleri, Bakanlığımızca hazırlanan TIRCUS Programı veya Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği’nin (IRU) TIR-EPD Sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir.

Bakanlığımızca hazırlanan TIRCUS Programına https://uygulama.ticaret.gov.tr/TIRCUS web adresinden ulaşılması mümkün olup, TIRCUS Programında ön beyan işlemlerine ilişkin olarak Türkçe kılavuz yayımlanmıştır.

You may download the English manual for TIRCUS here.