TK Bağlamında Transit İşlemlerinin Otomasyonu ve Elektronik Veri Değişimi Semineri 19-20 Nisan 2017 Tarihlerinde İstanbul’da Geçekleştirildi.

Ticaretin Kolaylaştırılması Bağlamında Transit İşlemlerinin Otomasyonu ve Elektronik Veri Değişimi Semineri 19-20 Nisan 2017 Tarihlerinde İstanbul’da Geçekleştirildi.
 
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Dönem Başkanlığı'nı 1 Ocak 2017 itibarıyla altı aylığına üstlenen ve aynı zamanda KEİ Gümrük İşleri Çalışma Grubu Ülke Koordinatörlüğü'ne de 1 Temmuz 2016 tarihi itibarıyla iki yıllığına atanmış bulunan Ülkemizin KEİ’nin Çalışma Programı’na ilişkin faaliyetleri devam ediyor.

Son olarak, Gümrük İşleri Çalışma Grubu'nun 21 Nisan 2017 tarihinde İstanbul'da düzenlenecek toplantısı öncesinde; Bakanlığımız inisiyatifinde, KEİ Sekretaryası, KEİ Karayolu Taşıma Dernekleri Birliği (BSEC-URTA) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliğinde ''Ticaretin Kolaylaştırılması Bağlamında Transit İşlemlerinin Otomasyonu ve Elektronik Veri Değişimi Semineri'' 19-20 Nisan 2017 tarihinde İstanbul'da düzenlenmiştir.
 
Söz konusu etkinliğe, BM Avrupa Ekonomik Komisyonu (AEK), Sekretarya’nın yanı sıra KEİ ülkeleri, gözlemci olarak Türkmenistan, BSEC-URTA yetkilileri, TOBB, UND ile özel sektörü temsilen önemli bir kısmını yabancı konukların temsil ettiği 25’e yakın katılımcı tarafından iştirak edilmiştir. Nitekim, transit işlemlerinin otomasyonunun ve e-veri değişiminin ticaretin kolaylaştırılması üzerindeki etkilerinin interaktif şekilde tartışıldığı platformda, içerisinde Bakanlığımızın öncülüğünde yürütülen e-TIR Pilot Projeleri de olmak üzere çeşitli ülke deneyimleri paylaşılmıştır.
 
Son derece verimli geçen etkinlik çerçevesinde yol gösterici olmasını binaen ‘‘Sonuç Bildirgesi’’ de hazırlanarak, yararlanmak üzere uluslararası paydaşların dikkatine sunulmuştur. Ayrıca, düzenlenen bir anket çalışması yardımıyla da bu tür etkinliklerin veriminin artırılmasını sağlamak üzere katılımcıların görüşleri kayda geçirilmiştir.