TRANS-HAZAR KORİDORU’NA YÖNELİK GİRİŞİMLER HIZLANDIRILIYOR…

TRANS-HAZAR KORİDORU’NA YÖNELİK GİRİŞİMLER HIZLANDIRILIYOR…

İpek Yolu Güzergahı’nın önemli bir geçiş noktasını teşkil eden Trans-Hazar Koridoru’nda (Orta Koridor) işlem süreçlerinin kısaltılması amacıyla başlatılan çalışmalar sürdürülüyor…

Bu kapsamda, uluslararası arenada en büyük kullanıcısı olduğumuz TIR Sistemi’nin ön-beyan mekanizmasını oluşturan TIR-EPD’nin (TIR electronic pre-declaration) tanıtımı amacıyla Kazakistan Gümrük İdaresi, IRU ve TOBB yetkililerinin katılımıyla Gaziantep ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odaları’nda 23-25 Ağustos 2016 tarihleri arasında eğitim seminerleri gerçekleştirilerek; Sarp-Sarpi Sınır Kapıları’ndaki iş akışları da yerinde gözlemlendi.

Bakanlığımız yetkililerince da iştirak edilen Trabzon ve Gürcistan Sınır Kapıları ziyaretleri esnasında Kazakistan tarafıyla ikili düzeyde da bilgi teatisinde bulunularak; Bakanlık uygulamalarımızın yanı sıra e-TIR Pilot Projelerimize ilişkin deneyimlerimiz aktarıldı.
Trans-Hazar Koridoru’nun canlandırılmasıyla, nakliyecilerimiz ve dolayısıyla ihracatçılarımız açısından işlem maliyetlerinin önemli ölçüde düşürülmesi ile zaman tasarrufu sağlanması öngörülüyor.