Transit Rejiminde Yeni Ön-Beyan Uygulaması 15/8/2017 Tarihi İtibarıyla Yürürlüğe Giriyor!!!

Transit Rejiminde Yeni Uygulama...
 
4458 sayılı Gümrük Kanunu'na bağlı Gümrük Yönetmeliği’nin 67. Maddesinin 4. fıkrasını düzenleyen Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 1 Ağustos 2017 tarihli ve 30141 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.
 
Bu çerçevede, karayolu taşımacılığında  -uluslararası sözleşmeler (Ortak Transit ve TIR Sözleşmeleri) kapsamında başlamış bir transit işlemi dahilinde Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşya hariç olmak üzere- giriş gümrük idaresinden bir iç ya da başka bir sınır gümrük idaresine sevk edilecek eşya için özet beyan bilgilerini de içeren transit beyanının taşıtın varmasından önce elektronik ortamda giriş gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekmektedir.
 
Bu kapsamdaki eşya için işlemler, gümrük idaresine sunulacak transit beyanına istinaden gerçekleştirilecektir.