Türk Konseyi Gümrük İşbirliği 9. Çalışma Grubu Toplantısı Gerçekleştirildi


Türk Konseyi Gümrük İşbirliği 9. Çalışma Grubu Toplantısı 27 Nisan 2018 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Toplantıya Bakanlığımızdan AB Uzmanları Mehmet Ali Oran, Nermin Acele ile Gümrük ve Ticaret Uzmanı Sertaç Yapıcı tarafından katılım sağlandı. Toplantıya ülkemiz dışında Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan Gümrük İdaresi temsilcileri ile Türk Konseyi Sekretaryası temsilcileri tarafından katılım sağlandı.

Toplantıda, İpek Yolu Girişimi ve Kervansaray Projesi kapsamında Çin ile işbirliği yapılması hususu, Kervansaray Projesi’nde 2012 yılından bu yana gerçekleştirilen sınır ziyaretlerinin raporlamalarının güncel gelişmeler doğrultusunda güncellenmesi ve çok taraflı ön bilgi paylaşımı hususları görüşüldü.

Kervansaray Projesi raporlamalarının güncellenmesi ve çok taraflı ön bilgi paylaşımı hususlarında 24 Mayıs 2018 tarihinde Kırgızistan ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 8. Uluslararası İpek Yolu Forumu öncesinde çalışma yapılması kararı alındı.

Ayrıca, toplantıda Türk Konseyi üye ülkelerince imzalanması öngörülen Gümrük Muhafaza Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı (MoU) görüşüldü ve metin üzerinde anlaşma sağlandı. Söz konusu metnin bir sonraki Gümrük İdaresi Başkanları Toplantısı’nda imzalanması kararı alındı.

Kamu-Özel Sektör İşbirliği başlığı altında Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) temsilcisi tarafından özel sektörden alınan sorunlar çerçevesinde sınır geçişlerinde yaşanan sorunlara ilişkin sunum gerçekleştirildi.

Toplantı kapsamında Türk Konseyi ve Dünya Gümrük Örgütü (DGÖ) işbirliği ile Astana/Kazakistan'da düzenlenmesi öngörülen DGÖ Bölgesel AEO Semineri gündemi kabul edildi ve önümüzdeki dönemde Türk Konseyi bünyesinde gümrük alanında gerçekleştirilmesi planlanan eğitim programına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Türk Konseyi Gümrük İdaresi Başkanlarının bir sonraki toplantısının 2018`in ikinci yarısında Kazakistan’da düzenlenmesi kararlaştırıldı.