Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Gümrük İşbirliği Komitesi’nin 49. Toplantısı Ankara’da Gerçekleştirildi

Türkiye-Avrupa Birliği (AB) Gümrük İşbirliği Komitesi’nin 49. Toplantısı Ankara’da Gerçekleştirildi


Türkiye-AB Gümrük İşbirliği Komitesi’nin 49. Toplantısı 29 Kasım 2018 tarihinde Ankara’da Bakanlığımızın Eskişehir Yolu merkezindeki binasında gerçekleştirilmiş olup, toplantının başkanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdür V. Sn. Mehmet TAN tarafından yapılmıştır.

Avrupa Komisyonu açısından başkanlığı Avrupa Komisyonu-Vergilendirme ve Gümrükler Genel Müdürlüğü-Uluslararası ve Genel İlişkiler Müdürü Sn. Sabine HENZLER tarafından yapılan AB Heyeti ile verimli görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

Bu kapsamda başta Türk gümrük mevzuatının özellikle Birlik Gümrük Kodu ve ikincil düzenlemeleri çerçevesinde AB mevzuatına uyumu, menşe kuralları, AB kaynaklı teknik yardıma ilişkin projeler ve programlar, fikri mülkiyet hakları, Ortak Transit Sözleşmesi, İngiltere’nin AB’den ayrılmasının Gümrük Birliğine olası etkileri olmak üzere Türkiye-AB arasındaki gümrük uygulamalarını doğrudan ilgilendiren hususlar ele alınmıştır.

Ayrıca Bakanlığımız tarafından başlatılan MEDOS projesi kapsamında elektronik ortamda düzenlenen menşe ispat ve dolaşım belgelerinde ıslak imza bulunmaması nedeniyle geçmişte AB ülkelerinin gümrük idarelerince kabul edilmeyen belgelere ilişkin sorun, sağlanan karşılıklı mutabakatla çözüme kavuşturulmuş ve aynı sorunun gelecekte yaşanmaması açısından görüş birliğine varılmıştır.