Ekonomik İşbirliği Teşkilatı

 

 

 

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT), 1964 yılında kurulmuş olan Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği (RCD) Teşkilatı’nın devamı olarak Türkiye, İran ve Pakistan arasında üçlü ekonomik, teknik ve kültürel işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla, 1985 yılında imzalanan İzmir Anlaşması ile kurulmuştur.

Üyeleri

Türkiye’nin yanı sıra İran, Pakistan, Azerbaycan, Türkmenistan, Tacikistan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan ve Afganistan’dır.

Kuruluş Amaçları

-Üye ülkelerde sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın sağlanması,
-Üye ülkeler arasında ticari engellerin kademeli olarak kaldırılması ve bölgesel ticaretin teşvik edilmesi,
-Üye ülkeler arasında ve diğer ülkeler ile ulaşım ve haberleşme altyapısının geliştirilmesi,
-Ekonomik liberalizasyon ve özelleştirmenin sağlanması,
-Üye ülkelerdeki tarımsal ve endüstriyel potansiyelin verimli kullanımı,
-Uyuşturucu ile mücadele,
-Ekolojik denge ve çevrenin korunması alanında bölgesel işbirliği,
-EİT bölgesindeki insanlar arasında tarihi ve kültürel bağların kuvvetlendirilmesi ve
-Bölgesel ve uluslararası örgütlerle işbirliğinin geliştirilmesidir.

Önemi

Kurulduğu günden bu yana EİT, üyeleri arasında öncelikli sektörlerde işbirliği geliştirecek projeler geliştirmektedir. Bu sektörler arasında gümrük, ulaştırma, haberleşme, ticaret, yatırım, enerji, madencilik, çevre, tarım, sanayi, sağlık, eğitim ve uyuşturucu ticaretinin kontrolü yer almaktadır.

Ekonomik İşbirliği Örgütü, ülkemizin bu ülkelere yönelik genel politikası açısından büyük önem arz etmektedir. Bu örgütün gümrük alanındaki faaliyetlerinin izlenmesi ve özellikle yönlendirici rol üstlenilmesi, bu ülkelere eğitim ve teknik konularda yardımcı olunması dış politikamız açısından da büyük önem taşımaktadır.

EİT Kapsamında Bakanlığımızın Yakın Dönem Faaliyetleri ve Dahil olduğumuz Uluslararası Düzenlemeler

EİT çerçevesinde; ülkemiz ve bölge ülkeleri arasındaki ticaret hacminin geliştirilmesi, ticaret akışının kolaylaştırılması, taşımacılık işlemlerinin uluslararası standartlar çerçevesinde daha hızlı gerçekleştirilmesi ve EİT ülkeleri arasında transit ticaretin geliştirilmesi amaçlarıyla 16 Nisan 2012 tarihinde gerçekleştirilen İslamabad-Tahran-İstanbul (ITI) Koridoru I. Toplantısı ile Türkiye, İran ve Pakistan arasında yeni bir uluslararası karayolu koridoru oluşturulmuştur.

Bu vesileyle, Kırgızistan-Tacikistan-Afganistan-İran (KTAI) arasında tesis edilmesine karar verilen KTAI Koridoru da dikkate alındığında, EİT coğrafyasında gerek doğu-batı uzantısında ve gerekse de kuzey-güney ekseninde transit ticaretin geliştirilmesine ve bölge ülkelerinin iktisadi kalkınmalarına önemli katkı sağlayabilecek verimli girişimler başlatılmış bulunmaktadır.

Diğer taraftan ülkemiz aşağıda yer alan, EİT bünyesindeki uluslararası anlaşmalara taraf olup, Bakanlığımız söz konusu düzenlemelerin uygulanması ve ülkeler arası işbirliğinin daha da geliştirilmesinde aktif bir politika izlemektedir. Bu çerçevede, söz konusu anlaşmalar:
-EİT Ticaret Anlaşması,
-EİT Transit Taşımacılık Çerçeve Anlaşması,
-Transit Ticaret Anlaşması,
-EİT Transit Taşımacılık Çerçeve Anlaşması,
-Kaçakçılık ve Gümrük Suçları Veri Bankasının Kurulması İşletilmesine Dair EİT Anlaşması,
-Tercihli Tarife Düzenlemelerine İlişkin Protokol ve EİT Ticaret ve Kalkınma Bankası Anlaşması’dır.

EİT Kurucu Sözleşme (İngilizce Metin)
Rules of Procedure - Functional Methodology of ECO

EİT’e dair Resmi Gazete’de yayımlanmış tüm ulusal mevzuat

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Arasında EİT Turizm Teşvik Fonuna 50.000 ABD Doları Hibe Sağlanması Hakkında Karar
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Ticaret ve Kalkınma Bankası Arasında Merkezi Anlaşması’nı Tadil Eden Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar
 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Ticaret ve Kalkınma Bankası Arasında Merkezi Anlaşması’nı Tadil Eden Anlaşma’nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Ekonomik İşbirliği Teşkilat (EİT) Kaçakçılık ve Gümrük Suçları Veri Bankası’nın Kurulması ve İşletilmesine Dair Anlaşma’nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Transit Taşıma Çerçeve Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Eğitim Enstitüsü Kurucu Belgesi’nin Onaylanması Hakkında Karar
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT)  Ticaret ve Kalkınma Bankası Arasında İmzalanan Merkez Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Ticaret ve Kalkınma Bankası Arasında Merkez Anlaşması’nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret Anlaşması’nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun      
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Transit Taşıma Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Eğitim Enstitüsü Kurucu Belgesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticari İşbirliği Çerçeve Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) Transit Ticaret Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Ulusal Temsilciler ve Uluslararası Personelin Yasal Statüsüne Dair Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) Transit Ticaret Anlaşması’nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) Üyesi Türkiye, Pakistan ve İran Arasında İmzalanan Protokolün Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar ile İlgili Gümrük Genel Tebliği

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Üyesi Türkiye Pakistan ve İran Arasında İmzalanan Tercihli Tarifeler Protokolü ile Tercihli Tarifeler Hakkında Ek Protokolün Onaylanmasına Dair Karar
Türkiye, İran ve Pakistan’ın Oluşturduğu  Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Çerçevesinde İmzalanan İzmir Andlaşması’nda Yapılacak Değişikliklere İlişkin Protokol’ün Onaylanması Hakkında Karar
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) Planlama Konseyi Dördüncü Toplantısı’nda İmzalanan Güney ve Batı Asya Posta Birliği Kuruluş Yasası ve Genel Tüzüğü’nün Onayına Dair Karar

Teşkilata ait uluslararası belgelere ulaşmak için tıklayınız.