Uluslararası Sözleşmeler


KONU RESMİ GAZETE SAYISI RESMİ GAZETE TARİHİ LİNK
Gümrük İşbirliği Konseyi Kuruluş Anlaşması 8321 29.01.1953 Dosyayı İndir
Nairobi Sözleşmesi 17774 08.06.1982 Dosyayı İndir
SECI Merkezi Anlaşması 24102 07.07.2000 Dosyayı İndir
İstanbul Sözleşmesi (Geçici İthalat Sözleşmesi) 25620 21.10.2004 Dosyayı İndir
Ticari Karayolu Taşıtlarının Geçici İthaline İlişkin Gümrük Sözleşmesi 25750 09.03.2005 Dosyayı İndir
Özel Karayolu Taşıtlarının Geçici İthaline İlişkin Gümrük Sözleşmesi 25376 17.02.2004 Dosyayı İndir
Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesi 21948 02.06.1994 Dosyayı İndir
Turizm Lehine Gümrük Kolaylıkları Sözleşmesi 14583 03.07.1973 Dosyayı İndir
Eşya Ticaretindeki İşlemlerin Basitleştirilmesine İlişkin Sözleşme (Tek İdari Belge Sözleşmesi) 28431 04.10.2012 Dosyayı İndir
Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme 28431 04.10.2012 Dosyayı İndir
Milletlerarası Nakliyatta Kullanılan Paletlerin Gümrük Rejimine Dair Avrupa Sözleşmesi 14539 18.05.1973 Dosyayı İndir
Uyuşturucu Maddeler Tek Sözleşmesi 12596 12.05.1967 Dosyayı İndir
1971 tarihli Psikotrop Maddeler Sözleşmesi 17272 07.03.1981 Dosyayı İndir
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Kaçakçılık ve Gümrük Suçları Veri Bankasının Kurulması ve İşletilmesine Dair Anlaşma 27271 27.06.2009 Dosyayı İndir
Dünya Gümrük Örgütü Revize Kyoto Sözleşmesi 25985 06.11.2005 Dosyayı İndir
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT)’nın VII. Maddesinin Uygulanmasına Dair Anlaşma 21676 27.08.1993 Dosyayı İndir
1975 TIR SÖZLEŞMESİ 18711 31.03.1985 Dosyayı İndir
1975 TIR Sözleşmesi Ekleri ve Yorum Notları 18711 31.03.1985 Dosyayı İndir
1975 TIR Convention ( TIR Sözleşmesi İngilizce)   31.03.1985 Dosyayı İndir
Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi 25014 04.02.2003 Dosyayı İndir
Eşyanın Sınırdaki Kontrolünün Ahenkleştirilmesi Sözleşmesi 26024 15.12.2005 Dosyayı İndir
Dünya Gümrük Örgütü SAFE Standartlar Çerçevesi   01.07.2007 Dosyayı İndir
1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesi   01.01.1972 Dosyayı İndir
Türkiye-Avrupa Topluluğu Gümrük İşbirliği Komitesi’nin Ülkemiz ile Avrupa Topluluğu arasındaki Gümrük Birliği’nin işleyişine dair esasları düzenleyen 1/2006 sayılı Kararı (Köprü Mevzuat/Official Journal)
  Dosyayı İndir
Suç Kaynaklı Gelirlerin Aklanması, Aranması, Zaptedilmesi ve Müsadere Edilmesi Hakkında Avrupa Konseyi Sözleşmesi
  Dosyayı İndir
Karşılıklı İdari Yardım Anlaşmaları     Dosyayı İndir
Pan-Avrupa-Akdeniz Terichli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon
 
28808 01.11.2013 Dosyayı İndir
Uluslararası mevzuat ile ilgili detaylı bilgiye Uluslararası Örgütler içeriğinden ulaşılabilmektedir.